วิสัยทัศน์และพันธกิจ | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life) คือเจตนารมณ์ของบริษัทซินเจนทา ที่จะเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ โดยมีกลยุทธ์ ที่จะเติบโตด้วยนวัตกรรม ในด้านเทคโนโลยี ธุรกิจและแนวทางในการปฏิบัติต่างๆ เป็นที่ 1 ในด้านการให้บริการลูกค้า เน้นจากคุณภาพที่เชื่อถือได้ให้เป็นคุณภาพที่ดีที่สุด เป็นองค์กรในฝันที่ทุกคนอยากทำงานและให้ผลประกอบการทางด้านการเงินที่ดี เยี่ยมและยั่งยืน