วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร| Syngenta
ประเทศไทย

You are here

วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร

วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร 

ซินเจนทาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์พืช และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนผ่านการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 นวัตกรรม
นวัตกรรมหมายถึงการแสวงหาวิธีที่ดีกว่า: เปลี่ยนความคิดก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจในการแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ เราทำอย่างนั้นโดยการอุปถัมภ์ความคิดสร้างสรรค์คนของเราและทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า

 

การมุ่งมั่น
ความมุ่งมั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการระดมความคิดความมุ่งมั่นที่มีแนวความคิดที่เป็น "Can Do" : โดยเน้นความรักและการเอาใจใส่ในพลังงานของโลก

     

 

สุขภาพ
สุขภาพก่อให้เกิดค่าคุณภาพชีวิต มันสะท้อนให้เห็นความเคารพอย่างลึกซึ้งของเราที่หึ้วามสำคัญต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับความมุ่งมั่นของเราที่จะปล่อยศักยภาพของพนักงานของเราให้มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพ

     

การปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติงานหมายถึงส่งผลที่มีคุณภาพสูงและการบรรลุมาตรฐานมาตรฐาน