วัฒนธรรมองค์กรของเรา| Syngenta
ประเทศไทย

You are here

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

เจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของเราคือการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต การใช้วิทยาศาสตร์ระดับโลกและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเราที่มีต่อพืช จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้นได้

เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรของเราแสดงศักยภาพของตนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยบุคลากรที่มีมากกว่า 26,000 คนในกว่า 90 ประเทศเป็นธรรมดาที่จะมีความหลากหลาย การจ้างงานบุคลากรจากหลากหลายภูมิหลังที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรามีความเข้าใจลูกค้าของเราได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงเรามีแหล่งทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถมากมายที่จะคัดเลือกอีกด้วย

เราคาดหวังว่าพนักงานทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะปฏิบัติงานในส่วนใด มีวัฒนธรรม ภูมิหลัง หรืออยู่ในวัยวุฒิใดๆ จะมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของเราและตอบสนองความท้าทายในการทำงานในแต่ละวันได้ เพื่อที่จะทำให้บรรลุผลนี้ เราได้สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรของเราตระหนักถึงศักยภาพส่วนบุคคลและความเป็นมืออาชีพของตน โดยการตั้งเป้าความมุ่งหมายส่วนบุคคล เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่จะกระตุ้นให้เกิดการเสริมสร้างความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้พนักงานของเราแสดงออกในทักษะที่ตนมี