สวัสดิการและผลตอบแทน| Syngenta
ประเทศไทย

You are here

สวัสดิการและผลตอบแทน

เราต้องการที่จะรับสมัครพนักงานและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสามารถใช้กลยุทธ์ของเราได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

เรากำลังมองหาผู้ที่มีพลังจูงใจสูงในการร่วมงานกับซินเจนทา เพื่อให้พนักงานของเราตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับธุรกิจ เราเสนอเงื่อนไขที่น่าสนใจ โอกาสในการพัฒนาที่ดีและสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความท้าทาย

ค่าตอบแทนในการทำงานของเรามีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการแข่งขันของสภาพตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละแห่งทั่วโลก เรามีการให้รางวัลกับการทำงานของพนักงาน เพื่อส่งมอบคำมั่นสัญญาเรามีระบบการจัดการผลการทำงานของเราที่เน้นถึงความจำเป็นสำหรับการโค้ชและการพัฒนาควบคู่ไปกับการประเมินผล โครงการการให้รางวัลผลตอบแทนอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทและของแต่ละบุคคล และการสนับสนุนกลยุทธ์ระดับโลกและวัฒนธรรมของเรา

“Syngenta Awards” โครงการระดับโลกของเราได้ตระหนักถึงความสำเร็จที่โดดเด่นจากทั้งระดับทีมงานและระดับบุคคลที่สอดคล้องกับค่านิยมของเราด้านนวัตกรรม ความมุ่งมั่น สุขภาพอนามัย และผลงาน โครงการที่มีขนาดต่างๆ จากทุกภาคส่วนของธุรกิจมีสิทธิเท่าเทียมกัน ตราบเท่าที่พนักงานได้แสดงให้เห็นค่านิยมอย่างน้อยหนึ่งข้อในการทำงาน เรื่องราวเหล่านี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงทักษะของพนักงาน ความสามารถทางนวัตกรรมและความมุ่งมั่นของเราที่จะมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่พนักงาน