ศูนย์วิจัย | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ศูนย์วิจัย

บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 25 ทาวน์เวอร์ เอ ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ 90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 02-201-4999

บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จำกัด (โรงงานบางปู)
261 หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทร 02-709-4700

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด (โรงงานลพบุรี)
52/1 หมุ่6 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

โทร 036-436-159-60

สถานีวิจัยขอนแก่น
บจก.โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย)
เลขที่ 310/1-2 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร.043-255-094-5

สถานีวิจัยตากฟ้า
บจก.โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย)
เลขที่ 48 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทร. 081-971-0117