ศูนย์วิจัย| Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยของ บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จำกัด

 
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 90 ชั้น 25 อาคารเอ ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทร. +662 201 4999
แฟกซ์. +662 201 4949


โรงงานผลิตสารอารักขาพืช ไซต์บางปู
โรงงานผลิตสารอารักขาพืช ไซต์บางปู

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700
แฟกซ์. +662 709 4707
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ไซต์ลพบุรี
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ไซต์ลพบุรี

บริษัท ซินเจนทาซีดส์
52/1 หมู่6 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

โทร. +662 36 436 159 - 6
โทรสาร. +662 36 638 223
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาตากฟ้า นครสวรรค์
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาตากฟ้า นครสวรรค์

สถานีวิจัยซินเจนทา เลขที่ 48 หมู่9
ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60140

โทร. -
โทรสาร. -

สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาขอนแก่น
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาขอนแก่น

สถานีวิจัยซินเจนทา 310/1-2
หมู่3 ถนนบ้านทุ่ม มัญจาคีรี ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. -
โทรสาร. -