พันธกิจในการทำงานของเรา | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

พันธกิจในการทำงานของเรา

การทำงานกับซินเจนทาทำให้คุณได้รับโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่มีความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญด้านการเกษตรอย่างเร่งด่วนที่สุดในปัจจุบัน: วิธีการในการเลี้ยงคนทั่วโลกด้วยแนวทางที่ยั่งยืนได้อย่างไร

มีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองพันล้านถึงแปดพันล้านคนภายในปี 2030 เพิ่มขึ้นถึง 30% ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงลักษณะการรับประทานอาหารและจำนวนแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นในการบริโภค ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยจำนวนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและน้ำที่มีจำกัด ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มผลผลิตจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดในทิศทางที่เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการเพิ่มการผลิตและคุณภาพของพืช โดยการนำศักยภาพที่มีในพืชมาใช้ประโยชน์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อารักขาพืชและเมล็ดพันธุ์พืชของเราจะช่วยรับมือกับปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ได้: โดยการเพิ่มผลผลิตและลดความสูญเสียจากศัตรูพืชและโรคพืช ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชได้มากขึ้นในที่ดินที่มีอยู่ การทำเกษตรกรรมโดยปราศจากผลิตภัณฑ์อารักขาพืชนี้จะทำให้พืชผลทั่วโลกประมาณ 40% เกิดความสูญเสียจากศัตรูพืชและโรคพืช

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรและบริษัทคู่ค้าทั่วโลกในการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาที่มีความยั่งยืนสำหรับอนาคต ตัวอย่างเช่น เราสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วโลกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราควบคู่ไปกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีที่สุด การป้องกันและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยเหตุนี้ทำให้เรานำความเจริญรุ่งเรืองและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาสู่ชุมชนในชนบท