ซินเจนทา...คือใคร | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ซินเจนทา...คือใคร

Brand Architecture
11.05.2016

ซินเจนทา...คือใคร 

โลกก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายในปี 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มถึง 9,000 ล้านคน ความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเพื่อการเกษตรเพื่อรองรับมีจำกัด การเพาะปลูกพืชอาหารจึงต้องสามารถเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณสูงสุดตามศักยภาพของพืชแต่ละชนิด รวมทั้งผลผลิตต้องมีคุณภาพอีกด้วย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของคนทั่วโลก

ซินเจนทา...ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการอารักขาพืชจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เข้าใจและตระหนักดีถึงภาระกิจของเราที่จะช่วยให้เกษตรกรทั่วโลกสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพให้กับคนทั่วโลก เราไม่หยุดที่จะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่ใจทั้งสุขภาพผู้ปลูก ผู้บริโภค รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม โดยใช้เงินลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาไกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อคิดค้นสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปกป้องผลผลิตทางการเกษตรและบุคคลากรผู้เชื่ยวชาญกว่า 5,000 คนที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร และแนะนำวิธีเพิ่มศักยภาพของผลผลิตให้สูงที่สุด ในทั่วทุกมุมโลก

เพื่อตอบสนองความท้าทายในการสร้างผลผลิตให้เพียงพอ บริษัทจึงนำ "เกษตรกร" มาเป็นศูนย์กลาง พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เกษตรกรคิด (think like grower) ไม่ว่าจะเป็นส่วนของพื้นที่เพาะปลูก วิธีเพาะปลูก วิธีกำจัดวัชพืช แมลง หรือโรคพืช และนำเสนอเทคโนโลยีของซินเจนทาแบบครบวงจร ทั้งเมล็ดพันธุ์ สารคลุกเมล็ด ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ประกอบกับคำแนะนำจากผู้เชื่ยวชาญของบริษัทซินเจนทา เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งหมดนี้เพื่อการสร้างผลผลิตแบบยั่งยืนและบรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัท คือ "การนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต" Bringing plant potential to life

คุณรู้หรือไม่ว่า...

ผลิตภัณฑ์ของซินเจนทาช่วยลดการบุกรุกผืนป่าธรรมชาติเพื่อทำการเกษตร

1 ใน 6 ของผลผลิตมะเขือเทศทั่วโลก มาจากเมล็ดพันธุ์ของซินเจนทา

ผลิตภัณฑ์ของซินเจนทาช่วยปกป้องมันฝรั่งที่นำไปทำมันฝรั่งทอดกรอบกว่า 1,300,000 ตัน

16% ของตลาดข้าวโพดหวานทั่วโลกหรือมากกว่า 50 ล้านตัน มาจากเมล็ดพันธุ์ของวินเจนทา

4 ล้านตันของใยฝ้ายกำลังเติบโตงอกงามด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลพืชไร่ของ
ซินเจนทา ซึ่งนำไปผลิตเป็นเสื้อยืด
คอตต้อนกว่า 2 หมื่นล้านตัวทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ของซินเจนทาสร้างความสวยงามขึ้นมาประดับโลกมากกว่า 100 ชนิด

ซินเจนทาให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาพืชพันธุ์ให้กับเกษตรกรทั่วโลกไปแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน