รู้จริง ลดเสี่ยง เมื่อใช้สารพาราควอต | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

รู้จริง ลดเสี่ยง เมื่อใช้สารพาราควอต

เมื่อใช้พาราควอต ต้องอ่านฉลากทุกครั้ง ต้องเก็บสารฯ และอุปกรณ์ฉีดพ่นนอกตัวบ้านห่างจากเด็ก ตรวจเช็คเครื่องพ่นอย่างสม่ำเสมอ ต้องสวมแว่นตาถุงมือและชุดกันเปื้อนสารเคมีขณะผสมพาราควอต ต้องหยุดทำงานทำการชำระล้างร่างกายทันทีหากพาราควอตรดร่างกาย