ความรับผิดชอบ | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ความรับผิดชอบขององค์กร (CR) เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราทำ ธุรกิจของเราทำให้ผลในเชิงบวกต่อสังคมโดยช่วยให้รับมือกับความท้าทายทางการเกษตรทั่วโลกที่สำคัญ

เราทุกคนต้องการอาหารและเราพึ่งพาเกษตรกรรมเพื่อให้เรามีพอกินตลอดทั้งปี

ในขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นจึงมีความต้องการมากขึ้น ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 อัตราผลตอบแทนธัญพืชมีมากเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและผลิตภัณฑ์อารักขาพืชก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นตามไปด้วย

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม

การเจริญเติบโตของการทำฟาร์มในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาได้สร้างความกดดันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การใช้เครื่องจักรกลมากขึ้นได้ส่งผลลบต่อสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพและประมาณ 14% ของทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม

เราเชื่อว่าโดยการใช้วิธีที่ยั่งยืนเพื่อการเกษตรเราสามารถช่วยเพิ่มความสมดุลที่ยั่งยืนระหว่างผลผลิตให้ดีขึ้นและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น

ผู้คนและชุมชน

ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยให้เกษตรกรทั่วทุกมุมโลกสามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ การทำงานของเราหมายความว่าเรามีบทบาทสำคัญในการให้อาหารผู้คนในโลก

นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อชุมชนท้องถิ่น นอกเหนือจากนี้เราให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการศึกษา เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เรามีความเชี่ยวชาญและเรื่องที่ธุรกิจของเราเพื่อให้เราสามารถสร้างความแตกต่างที่แท้จริง

ติดต่อซินเจนทา

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ ไซเบอร์เวิร์ลด...