ความก้าวหน้าในซินเจนทา| Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ความก้าวหน้าในซินเจนทา

ซินเจนทาประสบความสำเร็จอย่างมากนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2000 และ บริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเป็นหนึ่งในธุรกิจชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตอย่างมาก คิดเป็นมูลค่าทางธุรกิจประมาณหกหมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ความกระตือรือร้นในการสร้างนวัตกรรมของเราช่วยให้เกษตรกรในทุกๆ แห่งสามารถตอบสนองความท้าทายด้านการเกษตรที่โลกเผชิญอยู่ได้ ด้วยความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจของเรา สิ่งนี้ได้เพิ่มศักยภาพสำหรับพนักงานของเราในการเติบโตและพัฒนาอาชีพของตนในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยพลังและท้าทาย

การร่วมงานกับเราทำให้คุณมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในโครงการที่มีความหลากหลาย การแก้ปัญหาที่สำคัญซึ่งเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมของเรา นอกจากนี้พนักงานของเรายังมีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาชีพในระดับโลกหรือทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

ผู้นำของเราส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

วัฒนธรรมของซินเจนทาสนับสนุนต่อการเติบโตของบุคลากรทั้งด้านส่วนบุคคลและสายอาชีพโดยผ่านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตที่มีในทุกๆ วัน การทำงานในระดับสากลและการทำงานอย่างเต็มความสามารถของเราทำให้พนักงานได้รับโอกาสในการเพิ่มความสามารถด้วยการแสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ พนักงานทุกคนมีแผนพัฒนาส่วนบุคคลสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพของพวกตน ซึ่งจะมีการทบทวนและมีการหารือกับผู้จัดการสายงานของตนอย่างสม่ำเสมอ

เรามุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมของเรา ความเป็นผู้นำและทักษะการจัดการบุคลากร รวมทั้งมีการลงทุนอย่างมากในการพัฒนาโครงการและงานในส่วนต่างๆ โปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำระดับโลกของเราไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้จัดการมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของตนในการเป็นผู้นำทางธุรกิจอย่างสัมฤทธิ์ผลเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นโค้ชให้กับพนักงานของตนอีกด้วย