ข่าวกิจกรรม | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

แบรนด์ อาคิเทคเจอร์ คืออะไร?

  • การสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ของสินค้า และแบรนด์ซินเจนทา

  • เพื่อสร้างความรู้จักแบรนด์ของบริษัทซินเจนทาให้มากขึ้น นอกเหนือจากแบรนด์ของสินค้า รวมถึงสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัท

  • โดยการสร้างตราสินค้าใหม่ให้ทันสมัยและน่าจดจำมากขึ้น ด้วยการลงทุนนำวิจัยเกี่ยวกับตราสินค้าแต่ละแบรนด์กับเกษตรกร และปรับตราสินค้าใหม่ขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์

  • นอกจากนี้ยังมีการดีไซน์ frame ในส่วนของแบรนด์ต่างๆ (alliance design frame) สำหรับทุกๆ สื่อทางการตลาดในทุกช่องทางเพื่อให้จดจำได้ง่าย

ทั้งหมดนี้จะทำให้สินค้าของซินเจนทาสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ในระยะยาวต่อไป 

ซินเจนทา...คือใคร

โลกก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายในปี 2050...

สู่ภาพลักษณ์ใหม่

วันนี้เพื่อการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีพร้อมกันทั่วโลก...

สร้างแบรนด์ ซินเจนทา

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้สึกมั่นใจและภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าจากบริษัทซินเจนทา...