เกี่ยวกับซินเจนทา | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

เกี่ยวกับซินเจนทา

สำหรับในประเทศไทยนั้น ซินเจนทาเกิดจากการควบกิจการระหว่าง บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เซนเนก้า เกษตร เอเชียติ๊ก จำกัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2545 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด” มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 73 ล้านบาท นับได้ว่าเป็นการผนวกความแข็งแกร่ง ทั้งในด้านหลักปฏิบัติ และตัวผลิตภัณฑ์ ที่ทั่วโลกยอมรับ ที่ต่างสั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานของสอง บริษัทชั้นนำเข้าด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์ของซินเจนทาได้มีบทบาทสำคัญต่อโลกและต่อประชากรโลกหลายประการ:

  • ผลิตภัณฑ์ของซินเจนทาช่วยลดการบุกรุกผืนป่าธรรมชาติเพื่อทำการเกษตร
  • ผลิตภัณฑ์ของซินเจนทาช่วยปกป้องมันฝรั่งที่นำไปใช้ทอดกรอบกว่า 1,300,000 ตัน
  • 1 ใน 6 ผลผลิตมะเขือเทศทั่วโลกมาจากเมล็ดพันธุ์ของซินเจนทา
  • 16% ของตลาดข้าวโพดหวานทั่วโลกหรือมากกว่า 50 ล้านตันมาจากเมล็ดพันธุ์ของซินเจนทา
  • 4 ล้านตันของใยฝ้าย กำลังเติมโตงอกงามด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลพืชไร่ของซินเจนทา ซึ่งนำไปผลิตเป็นเสื้อยืดคอตต้อนกว่า 2 หมื่นล้านตัวทั่วโลก
  • ผลิตภัณฑ์ของซินเจนทาสร้างความสวยงามขึ้นมาประดับโลกมากกว่า 100 ชนิด
  • ซินเจนทาให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาพืชพันธุ์ให้กับเกษตรกรทั่วโลกไปแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน

ซินเจนทามีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด สมุทรปราการ บนเนื้อที่ 16 ไร่ ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต และระบบสาธารณูปโภคอันทันสมัย ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และมีกำลังการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้กว่า 28,000 ตันต่อปี เราให้ความสำคัญกับการใช้และการดูแลจัดเก็บ รวมทั้งการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเป็นอันดับแรก มีระบบควบคุมและบำบัดควันและน้ำเสียให้อยู่ในระดับปลอดภัยก่อนปล่อยออกจากโรงงาน

ซินเจนทา มีนโยบายสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Health, Safety & Environment) หรือใช้ชื่อย่อว่า HSE เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมุ่งมั่นในการที่จะปรับปรุงการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างวัฒนธรรมที่กระตุ้นให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อตนเองทางด้าน HSE อีกด้วย

นอกจากนี้ ซินเจนทา มีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยร่วมมือกับทางภาครัฐและเอกชนในการอบรม ให้ความรู้ และเผยแพร่เอกสารแก่เกษตรกร เพื่อก่อให้เกิดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และตัวเกษตรกรเองเป็นหลัก