บริการลูกค้า| Syngenta
ประเทศไทย

You are here

บริการลูกค้า

ติดต่อเรื่องการขาย

ชื่อ                                        ตำแหน่ง                             เบอร์ติดต่อ                                            อีเมล์
คุณ ยิ่งลักษณ์ สุขแก้ว ผู้จัดการแผนกสนับสนุนฝ่ายขาย 02 2014923 [email protected]
คุณ สุริยา ศักดา เจ้าหน้าที่ธุรการสนันสนุนฝ่ายขาย 02 2014871 [email protected]

 

ติดต่อเรื่องการสั่งสินค้า ส่งสินค้า รับเรื่องร้องเรียน

ชื่อ                                        ตำแหน่ง                                     เบอร์ติดต่อ             อีเมล์
คุณ คมคาย เกิดศิริ ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า 02 2014824  [email protected] 
คุณ รัติยาพร คงคาน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02 2014924 [email protected]
คุณ นันทพร อดุลย์เดช เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02 2014826 [email protected]