ติดต่อเรา| Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน 


ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ 
90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2201-4999

ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4
ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา อ. เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
โทร.0-2709-4700   (ในกรณีฉุกเฉิน ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร. 0-2709-4707