การร่วมงานกับซินเจนทา | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

การร่วมงานกับซินเจนทา

ไม่มีเวลาดีกว่านี้อีกแล้วที่จะร่วมงานกับซินเจนทา

ซิ นเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก มีพนักงานกว่า 26,000 คนในกว่า 90 ประเทศที่อุทิศตนเพื่อเจตนารมณ์เพียง หนึ่งเดียว นั่นคือ “นำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต” เรามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลก ดังเช่นความต้องการอาหารที่มากขึ้นจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

พนักงานซินเจนทามีส่วนสำคัญในการดำเนินงานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ชุมชนทั่วโลก พนักงานของเราทำงานโดยมุ่งให้ความสำคัญในวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการได้ รับประโยชน์จากการฝึกอบรม การพัฒนาและการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังที่จะพบในบริษัทระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว