อีสไบออน - สารอาหารพืช | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

isabion-banner

อีสไบออน

Last updated:
10.06.2021

สารอาหารพืช

สารอาหารพืช

ชื่อสามัญ: 

จุดเด่น อีสไบออน

อีสไบออน เป็นสารอาหารช่วยสงเสริมการทำงานของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารของพืช ลด ความเครียดของต้นพืช ที่เกิดจากสภาวะไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อน เย็น หรือ ขาดน้ำ สกัดจากโปรตีนของสัตว์ที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนสูงถึง 62.5%

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

  • อีสไบออน มีกรดอะมิโนและ อะมิโน อิสระ อยู่ สามารถดูดซึมเข้าพืชได้ทันที่หลังจากฉีดพ่น
  • สารช่วยในการเจริญเติบโตของพืชและขนาดของพืชให้มีความสม่ำเสมอ และสงเสริมการทำงานของพืชทำให้เนื้อเยื่อแข็งแรง
  • สามารถผสมกับสารอารักขาพืชอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง