อีสไบออน

Last updated:

สารอาหารพืช

สารอาหารพืช

ชื่อสามัญ:
.เปปไทด์ 62.5%+สารประกอบอนินทรีย์ 37.5%
เปปไทด์