ครอปไวซ์ โกรเวอร์

cropwise growers

โหลดเลย

มือถือไอโฟน: https://apple.co/3G4VBG5

มือถือแอนดรอยด์: https://bit.ly/3i1UY7J

 

"ครอปไวซ์ โกรเวอร์" จากซินเจนทา

  • แจ้งเตือนวัชพืช โรค และแมลงศัตรูพืชก่อนใคร

  • แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ และร้านค้าใกล้บ้าน

  • เช็กสภาพอากาศ

  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูลในการเพาะปลูก