facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรซินเจนทา

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรซินเจนทา

เป้าหมายหลักขององค์กรซินเจนทาคือมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและ อย่างเท่าเทียมทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล

วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร ซินเจนทาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์พืช และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนผ่านการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top