matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
เวอตาโก

เวอตาโก

สุดยอดพลัง ปราบหนอนห่อใบข้าว คุมนานแตกกอดี คุมนานกว่า 2 สัปดาห์ ทำให้ประหยัดค่าแรงฉีดพ่น ข้าวเขียว แข็งแรง แตกกอดี ทำให้ได้ผลผลิตเต็ม

ดูเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น เวอตาโก

สุดยอดพลัง ปราบหนอนห่อใบข้าว

คุมนานแตกกอดี

 • คุมนานกว่า 2 สัปดาห์ ทำให้ประหยัดค่าแรงฉีดพ่น
 • ข้าวเขียว แข็งแรง แตกกอดี ทำให้ได้ผลผลิตเต็ม

ชื่อสามัญ:

คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) + ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)

กลุ่มสารเคมี:

กลุ่ม 28+4A สารกำจัดแมลง

รายละเอียดฉลาก

จำหน่ายที่

ไปยังร้านค้าจัดจำหน่าย คลิก

สำหรับพืช

ข้าว

อัตราส่วน

ใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว

อัตรา: ใช้อัตรา 4 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายจากหนอนห่อใบข้าวมากกว่า 15% ใบข้าว อายุ 15-40 วัน (อัตราใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่) หรือใบข้าวถูกทำลาย 10% ในระยะข้าวมีใบธง (อัตราการใช้น้ำ 60 ลิตรต่อไร่)

แนะนำพ่น 2 ครั้ง ต่อ ฤดู

 • ครั้งแรก ช่วงข้าวแตกกอ หรือหลังหว่านปุ๋ยครั้งแรก (25-30 วันหลังปลูก)
 • ครั้งที่สอง ช่วงข้าวเริ่มตั้งท้อง หรือหลังหว่านปุ๋ยครั้งที่สอง (50-60 วันหลังปลูก)

ศัตรูพืช

 • การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว

ความปลอดภัย

วิธีเก็บรักษา :
  วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บ เวอตาโก 40 ดับบลิวจี ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน :
เวอตาโก 40 ดับบลิวจี เป็นวัตถุอันตรายต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอัตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ :

 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม คนและนำสัตว์เข้าไปในบริเวณที่พ่นสารอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ห้าม เทสารที่เหลือ หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็ก และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร
 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก ต้อง ล้างมือ และหน้าให้สะอาดด้วย สบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้ว ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวมเอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุโดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย
 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนัง และเสื้อผ้า
 4. การใช้สารกำจัดแมลงซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความต้านทานของแมลง
 5. ห้ามเก็บเกี่ยวข้าว ภายใน 30 วัน หลังจากพ่นสารครั้งสุดท้าย
 6. เป็นพิษต่อผึ้ง ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง ห้ามพ่นสารตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงระยะหมดดอก

อาการเกิดพิษ :
  ยังไม่มีรายงานอาการเป็นพิษที่เกิดกับคน

การแก้พิษเบื้องต้น :

 1. ถ้าเกิดอาการเป็นพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
 2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
 3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
 4. ถ้าเข้าปากให้รีบบ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน และ ห้าม ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก

คำแนะนำสำหรับแพทย์ :

 1. รักษาตามอาการ
 2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ผู้ป่วยกิน activated charcoal 25 g. ผสมน้ำ 300 ml. และ sorbitol 70% 1-2 ml./kg. น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3ml./kg. น้ำหนักตัว)

ฉลากเสริม

3-bromo N-[4-chloro-2-methyl 6-(methylcarbamoyl)phenyl]-1-(3chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole 5 carboxanilide + 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine ……………………………………………………….…………20% + 20% WG

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว

คู่มือการสนับสนุน

ซื้อได้ที่ไหน

ประสิทธิภาพวิดีโอ

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top