facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ซินเจนทาได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

อัพเดทเมื่อ : 2020-05-07 16:25:12

ซินเจนทาได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นด้านกิจการเพื่อสังคมประจำปี 2562 (2019 AMCHAM CSR Excellence Recognition) จากสภาหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) ประเทศไทย

ซินเจนทาได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมด้านความยั่งยืน

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นด้านกิจการเพื่อสังคมประจำปี 2562 (2019 AMCHAM CSR Excellence Recognition) จากสภาหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) ประเทศไทย ทั้งนี้ รางวัลดีเด่นด้านกิจการเพื่อสังคมจะมอบให้กับบริษัทสมาชิกของหอการค้าอเมริกันเพื่อยกย่องความมานะอุตสาหะระยะยาวในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่างๆ จะมีโครงการ CSR ที่แสดงผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ซึ่งสร้างผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี การมีส่วนร่วมในระดับสูงจากพนักงานและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งกับองค์กรไทย

เราร่วมแบ่งปันความรับผิดชอบในการช่วยปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานด้านการเกษตรให้ดีขึ้นโดยช่วยให้คนมีความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ช่วยให้คนมีความปลอดภัยโดยทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลเหล่านี้จะทราบถึงวิธีที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราอย่างปลอดภัย เรื่องนี้เป็นความมุ่งมั่นประการหนึ่งตามความมุ่งมั่นหกประการที่กำหนดไว้ในแผนสร้างการเติบโตที่ดีของบริษัท

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top