matomo pixcel

Aatrex

Title : เอเทร็ก

Description : สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ออกฤทธิ์ทั้งคุมและฆ่าวัชพืช วัชพิชทั้งใบแคบและใบกว้าง ใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดวัชพืช ใน ข้าวโพด และอ้อย

About Products

Title : ผลิตภัณฑ์

Description : ทุกวันนี้ ซินเจนทาได้มีบทบาทที่ช่วยเกษตรกรในมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกเพิ่มผลผลิตและอารักขาพืชทางการเกษตร อีกทั้ง ซินเจนทาได้นำนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ป้องกันครบวงจรที่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และเกษตรกรอีกด้วย

About Us

Title : เกี่ยวกับซินเจนทา

Description : ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีพนักงานซินเจนทากว่า 27,000 คนในประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

Actara

Title : แอคทารา

Description : แอคทารา เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 4A ชื่อสามัญ : ไทอะมีท๊อกแซม (Thiamethoxim) เป็นสูตร WG อัตราการใช้ : 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

Amistar

Title : อมิสตา

Description : ผลผลิตสวย ไร้รา ด้วยอมิสตา ป้องกันโดรคแอนแทรคโนสได้อย่างยอดเยี่ยม ปลอดภัยต่อพืช ทนการชะล้างของฝน คงประสิทธิภาพได้นาน ผสมกับสารป้องกันและกำจัดแมลได้ดี

Anvil

Title : แอนวิน

Description : ต้นข้าวปลอดโรค เขียวสดใส คุ้มค่าเงิน ช่วยให้พืชแข็งแรง ปราศจากโรค ผลผลิตดี คุ้มค่าเงิน ป้องกันและกำจัดโรคได้หลายชนิด เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง

Armure

Title : อามูเร่

Description : ต้นเขียว เมล็ดใส ใบไม่ผุ ใช้อามูเร่เสมอ ป้องกันโรคข้าวได้หลายชนิด อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรง ปราศจากโรค มีฤทธิ์ในทางดูดซึม

Big Vegetables

Title : ผักแปลงใหญ่

Description : กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น นับเป็นอีกกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จตามนโยบายแปลงใหญ่

Branding

Title : สร้างแบรนด์ ซินเจนทา

Description : สู่อนาคตไปด้วยกัน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Cabbage Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผักตระกูลกระหล่ำ

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Cane Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับอ้อย

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Cassava Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมันสัมปะหลัง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Chilli Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับพริก

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Commitment

Title : ซินเจนทากับความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงทางอาหาร

Description : การขาดแคลนน้ำ พลังงาน และพื้นที่เพาะปลูก อาจส่งผลต่อการผลิตอาหารในทศวรรษที่จะมาถึง ปัจจัยเหล่านี้จะเพิ่มแรงกดดันให้เกษตรกรมุ่งผลิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการอาหาร พลังงาน และเส้นใยในภาคอุตสาหกรรม เป็นเวลานานแล้วที่ความต้องการอาหารมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ในหลายพื้นที่ ทุกวันประชากรกว่า 870 ล้านคน

Company Profile

Title : ประวัติบริษัท

Description : ซินเจนทา เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง Novartis Crop Protection และ Zeneca Agrochemicals เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 โดยมีบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่เมืองบาสเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Contact Order

Title : สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Description : สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Contact Us

Title : ติดต่อเรา

Description : ติดต่อเราซินเจนทา สำนักงานซินเจนทาในประเทศไทย

Control

Title : คุมหญ้าดีแน่ คุมได้นาน

Description : นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีความหลากหลายเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้มีจำนวนผลผลิตและคุณภาพของพืชมากขึ้น

Corn For Animal Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Corn Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวโพด

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Corn Seed

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่หลากหลายชนิด ที่มีให้เกษตรกรเลือกใช้ตามความเหมาะสม พร้อมข้อแนะนำในการปลูก

Corn Seed Main

Title : ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์

Description : จากการประมาณการโดยทั่วไป ประมาณ 40% ของการผลิตอาหารของโลกจะหายไปกับศัตรูพืชและโรคพืชโดยปราศจากการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยทุกวัน ซินเจนทา ได้นำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีความหลากหลายเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้มีจำนวนผลผลิตและคุณภาพของพืชมากขึ้น

Corn Seed Mix

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ที่มีให้เกษตรกรเลือกใช้ตามความเหมาะสม พร้อมข้อแนะนำในการปลูก

Cornexpo2018

Title : Corn Expo 2018

Description : ทุกวันเราจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อตอบสนองความต้องการประชากรที่เพิ่มขึ้นของอาหารที่ปลอดภัยราคาไม่แพง

Cruiser

Title : ครุยเซอร์ 350 เอฟเอส

Description : งอกทุกเมล็ด ต้นเขียว โตไว เพิ่มผลผลิต ช่วยเพิ่มผลผลิต โดยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืช เร่งสร้างราก กระตุ้นการสร้างสีเขียว และกำจัดแมลง ทั้งแมลงใต้ดินและแมลงบนดิน

Customer Service

Title : บริการลูกค้า

Description : ติดต่อเรื่องการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซินเจนทา

Development

Title : ซินเจนทากับการพัฒนาชุมชน

Description : ซินเจนทามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในชนบท โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรา และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด เช่น

Dual Gold

Title : ดูอัล โกล์ด

Description : คุมวัชพืชใบแคบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนาน

Durian Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทุเรียน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทุเรียน

Eforia

Title : เอฟโฟเรีย

Description : เอฟโฟเรีย เป็นสารกำจัดแมลง 2 ตัวบวกกันในกลุ่ม 3A กับ 4A ชื่อสามัญ : แลมป์ดาไซฮาโลทริน ( Lampda Cyhalothrin) + ไทอะมีท๊อกแซม ( Thiamethoxam) เป็นสูตร ZC ละลายน้ำได้ดี อัตราการใช้น้อยเพียง 10-15 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

Ethics

Title : ค่านิยมและจรรยาบรรณของเรา

Description : ค่านิยมของเรา การสร้างสรรค์เพื่อยกระดับให้ดีกว่าเดิม การหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Flex

Title : เฟลกซ์

Description : สารป้องกันและกำจัดวัชพืชช่วยป้องกันหรือกำจัดวัชพืชหรือช่วยลด อัตราการเจริญเติบโตและทำลายกลไกทางชีวภาพของวัชพืช อีกทั้งยังช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นและช่วยลดการกัดเซาะของดิน

Food Safety Policy

Title : นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร

Description : เนื่องด้วยทุกวันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นปีความปลอดภัยทางด้านอาหารของคนไทย และเตรียมให้ประเทศไทยมีความพร้อมกับการเป็น ครัวของโลก ยุทธศาสตร์ FOOD SAFETY ที่ทางภาครัฐได้กำหนดออกมาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

Fruit Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผลไม้

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Garlic Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับกระเทียม

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Gramoxone

Title : กรัมม็อกโซน

Description : สารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทิ์แบบสัมผัสตายใช้ กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ และใบกว้าง กำจัดเฉพาะส่วนที่มีสีเขียวของวัชพืช กำจัดวัชพืชได้อย่าง รวดเร็ว ระยะปลอดฝนสั้น

Grape Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับองุ่น

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์

Guide 5must 5prohibit

Title : 5 ต้อง 5 ห้าม รู้จริง ลดเสี่ยง เมื่อใช้พาราคอต

Description : คู่มือ 5 ต้อง 5 ห้าม รู้จริง ลดเสี่ยง เมื่อใช้พาราคอต

Guide After Spraying

Title : หลังฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือหลังฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Asked Answer

Title : ถามมา ตอบไป เรื่องพาราคอต

Description : ถามมา ตอบไป เรื่องพาราคอต

Guide Before Spraying

Title : ก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Buying

Title : การเลือกซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการเลือกซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide First Aid

Title : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Description : คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Guide Management

Title : การจัดการซากบรรจุภันฑ์

Description : คู่มือการจัดการซากบรรจุภันฑ์

Guide Moving

Title : การขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Recording

Title : การบันทึกการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการบันทึกการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Spraying

Title : การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Storage

Title : การเก็บรักษาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการเก็บรักษาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide To Use

Title : คู่มือการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

Herbicides Products

Title : สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

Description : สารป้องกันและกำจัดวัชพืชช่วยป้องกันหรือกำจัดวัชพืชหรือช่วยลด อัตราการเจริญเติบโตและทำลายกลไกทางชีวภาพของวัชพืช อีกทั้งยังช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นและช่วยลดการกัดเซาะของดิน

Herbicides Products 66

Title : สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

Description : สารป้องกันและกำจัดวัชพืชช่วยป้องกันหรือกำจัดวัชพืชหรือช่วยลด

Increasing

Title : การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน

Description : ซินเจนทามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรในหลายด้าน เพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังช่วยลดการก่อคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม และลดต้นทุนการผลิต

Index

Title : ซินเจนทาประเทศไทย

Description : นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต (Bringing Plant Potential to Life) คือเจตนารมณ์ของบริษัทซินเจนทา

Innovation

Title : นวัตกรรมและการจัดการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

Description : ซินเจนทามีโครงการพัฒนาและวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน โดยทีมงานซินเจนทาแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือการจัดการการเพาะปลูกผสมผสานแบบครบวงจรแก่เกษตรกรเพื่อตอบสนองทุกความท้าทายและทุกความต้องการของพวกเขา

Insect Repellent

Title : สารป้องกันและกำจัดแมลง

Description : สารป้องกันและกำจัดแมลง ช่วยลด อัตราการเจริญเติบโตและทำลายกลไกทางชีวภาพของวัชพืช อีกทั้งยังช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นและช่วยลดการกัดเซาะของดิน

Join Us

Title : ร่วมกันสร้างอนาคตทางการเกษตรไปกับเรา

Description : ร่วมงานกับซินเจนทาและร่วมกันสร้างทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมการเกษตร ไม่ว่าคุณจะดำรงตำแหน่งใดในองค์กร คุณจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกคนในโลก รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

Kale Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับคะน้า

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Karate

Title : คาราเต้ ซีออน

Description : คาราเต้ ซีออน เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 3A ชื่อสามัญ : แลมป์ดาไซฮาโลทริน (Lampda Cyhalothrin) เป็นสูตร CS ซีออน เทคโนโลยี สูตรเย็น อัตราการใช้ 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

Mango Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมะม่วง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์

Match

Title : แมทช์

Description : แมทช์ เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 15 ชื่อสามัญ : ลูเฟนนูรอน (Lufennuron) เป็นสูตร EC อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ยับยั้งการลอกคราบของหนอน ทำให้หนอนไม่สามารถพัฒนาเป็นดักแด้และตัวเต็มไวได้

Newlook

Title : สู่ภาพลักษณ์ใหม่

Description : วันนี้เพื่อการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีพร้อมกันทั่วโลก ซินเจนทาได้ปรับเปลี่ยนฉลากและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์

News And Events

Title : ข่าวสารและกิจกรรม

Description : การสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ของสินค้า และแบรนด์ซินเจนทา

Nk58

Title : เอ็นเค58

Description : เก็บไว น้ำหนักดี เมล็ดสีสวย ขายง่าย เป็นที่ต้องการของโรงงานอาหารสัตว์ ติดเมล็ดสุกถึงปลายฝัก ได้ผลผลิตเต็มที่ เมล็ดสีเข้าสีไว เก็บเกี่ยวสีสดได้ตั้งแต่อายุ 95 วัน ทนราสนิม ปลูกรุ่น 2 ได้

Nk6253

Title : เอ็นเค6253

Description : ผลผลิตสูง น้ำหนักดี ทนแล้ง เมล็ดคุณภาพ

Nk6254

Title : เอ็นเค6254

Description : ผลผลิตสูง น้ำหนักดี ทนแล้ง เมล็ดคุณภาพ

Objective

Title : วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร

Description : วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร ซินเจนทาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์พืช และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนผ่านการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Oil Palm Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับปาล์มน้ำมัน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Onecide Super

Title : วันไซด์ ซูเปอร์

Description : สารกำจัดวัชพืชในข้าว ใช้ฉีดพ่นหลังจากฉีดพ่นยาคุมหญ้าเรียบร้อยแล้ว สามาถกำจัดหญ้าข้าวนกและผักปอดนาได้อย่างดีเยี่ยม

Onion Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับหอมหัวใหญ่, หอมแดง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Ortiva

Title : ออติวา

Description : ใช้ออติวา พืชปลอดโรค ไร้รา ป้องกันกำจัดโรคพืชได้หลายชนิด ช่วยป้องกันโรคกาบใบแห้ง ใบขีดสีน้ำตาล เมล็ดด่าง ในข้าวระยะตั้งท้อง และเก่งเรื่องโรคใบใหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด และป้องกันกำจัดโรคหอมเลื้อย และใบจุดสีม่วงในหอม กระเทียม

Our People

Title : บุคลากรซินเจนทา

Description : ซินเจนทารู้ดีว่าความทุ่มเทของพนักงานแต่ละคนมีส่วนช่วยบรรลุความท้าทายเรื่องความมั่นคงทา งอาหารของโลกได้ พนักงานกว่า 27,000 คน ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก รวมถึงพนักงานราว 5,000 คน ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถพูดได้อย่างภูมิใจว่า “งานของเราเปลี่ยนแปลงโลก”

Plant Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับพืชไร่

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Plant Protection

Title : ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

Description : จากการประมาณการโดยทั่วไป ประมาณ 40% ของการผลิตอาหารของโลกจะหายไปกับศัตรูพืชและโรคพืชโดยปราศจากการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยทุกวัน ซินเจนทา ได้นำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีความหลากหลายเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้มีจำนวนผลผลิตและคุณภาพของพืชมากขึ้น

Plant Protection 3

Title : ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 2

Description : ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 2

Plant Protection And Eradication

Title : สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

Description : สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ช่วยลด อัตราการเจริญเติบโตและทำลายกลไกทางชีวภาพของวัชพืช อีกทั้งยังช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นและช่วยลดการกัดเซาะของดิน

Plenum

Title : เพลนั่ม

Description : เพลนั่ม เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 9B ชื่อสามัญ : ไพมีโทรซีน ( Pymetrozine) เป็นสูตร WG อัตราการใช้ 40 กรัม ต่อ ไร่

Policy And Testament

Title : นโยบายและพันธสัญญา

Description : “รับผิดชอบ ตอบสนองลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะทำให้ “เกษตรกรสุขสันต์ ผลิตภัณฑ์สดใส นึกถึงความปลอดภัย คุณภาพไว้ ให้การส่งออกมั่นคง ผู้ร่วมหุ้นยืนยง ส่งผลกำไร พนักงานร่วมใจ ซินเจนทาไทยยั่งยืน”

Potato Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมันฝรั่ง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Proclaim

Title : โปรเคลม

Description : โปรเคลม เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 6 ชื่อสามัญ : อิมาเม็คติน เบนโซเอท (Emamectin Benzoate) เป็นสูตร EC อัตราการใช้ 10-15 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

Product Care

Title : การดูแลผลิตภัณฑ์ของเรา

Description : ซินเจนทามีความรับผิดชอบในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพไปจนถึงการแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการกำจัดบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นพัธกิจสำคัญที่เราดำเนินการอย่างยาวนาน และทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน

Research And Development

Title : การวิจัยและพัฒนา

Description : ประมาณ 4,000 คนใน R & D ทั่วโลกเรายังคงค้นหาวิธีใหม่และการปรับปรุงการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชทั่วโลก เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไร สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระบวนการที่ยาว โดยทั่วไปแล้วอาจใช้เวลาถึงสิบปีที่จะนำพืชผลิตภัณฑ์เดียวเพื่อป้องกันตลาด

Research Center

Title : ศูนย์วิจัย

Description : ศูนย์วิจัยของ บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จำกัด

Rice Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าว

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Rice Marginal

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ ข้าว (Marginal)

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์

Rice Optimalsuboptimal

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ ข้าว (Optimal/SubOptimal)

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ ข้าว (Optimal/SubOptimal)

Ridomil Gold

Title : ริดโดมิลโกลด์

Description : สารป้องกันกำจัดเชื้อราประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ทั้งดูดซึมและสัมผัส เป็นสูตรผสมที่มีประสิทธิภาพ 2 ทาง คือป้องกันทั้งภายนอกและภายใน ออกฤทธิ์นาน มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ

Rubber Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยางพารา

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

S6248

Title : เอส 6248

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ทนแล้ง ผลผลิตสูง ฟื้นตัวเร็วทันทีเมื่อฝนตก หล้งจากทิ้งช่วงยาวนาน ผลผลิตสูง เมล็ดโต น้ำหนักดี สีแดงสวย ต้นอ่อนโตเร็ว รากแข็งแรง ต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายเก็บเกี่ยวง่าย หาแขกง่าย

S7328

Title : เอส 7328

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ทนแล้ง ผลผลิตสูง ฟื้นตัวเร็วทันทีเมื่อฝนตก หล้งจากทิ้งช่วงยาวนาน ผลผลิตสูง เมล็ดโต น้ำหนักดี สีแดงสวย ต้นอ่อนโตเร็ว รากแข็งแรง ต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายเก็บเกี่ยวง่าย หาแขกง่าย

Score

Title : สกอร์

Description : เพื่อความมั่นใจ ใช้สกอร์พ่นก่อนสลับกับอมิสตา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน กำจัด และคุ้มครองผลผลิต คุ้มครองและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ออกฤทธิ์แทรกซึมเร็ว ยับยั้งการงอกของสปอร์ และการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา มีความเป็นพิษต่ำ สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด

Seed Gmo

Title : เมล็ดพันธุ์ GMO

Description : เทครุยเซอร์ลงในถุงพลาสติกตามอัตราที่แนะนำ ใส่เมล็ดพันธุ์ลงในถุงพลาสติก ทำถุงพลาสติกให้โป่งออก แฃ้วเขย่าครุยเซอร์ติดเมล็ดพันธุ์จนทั่ว

Seedlings

Title : สารคลุกเมล็ด

Description : ช่วยเพิ่มผลผลิต โดยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืช เร่งสร้างราก กระตุ้นการสร้างสีเขียว และกำจัดแมลง ทั้งแมลงใต้ดินและแมลงบนดิน

Sofit

Title : โซฟิต

Description : สารคุมวัชพืชในนาข้าว ใช้ฉีดพ่นเพื่อคุมวัชพืชในนาข้าว 0-3 วัน ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่หงิก ไม่งัน

Solito

Title : โซลิโต้

Description : สารคุมและฆ่าวัชพืชในนาข้าว ใช้ฉีดพ่นเพื่อคุมวัชพืชในนาข้าว 7-10 วัน ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่แดง ไม่งัน ไม่ขาว ระยะปลอดฝนสั้น สามารถหล่อน้ำได้เร็ว น้ำท่วมยอดข้าวได้

Soybean Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับถัวเหลือง,ถั่วเขียว

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Sunflowers Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับดอกทานตะวัน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Sweet Corn Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวโพดหวาน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Tomato Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมะเขือเทศ

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Vegetable Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผัก

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Vertago

Title : เวอตาโก

Description : เวอตาโก เป็นสารกำจัดแมลง 2 ตัวบวกกันในกลุ่ม 28 กับกลุ่ม 4A ชื่อสามัญ : คลอแรนทรานิลิโพล (Chlorantraniliprole)+ไทอะมีท๊อกแซม (Thiamethpxam) เป็นสูตร WG อัตราการใช้ 12 กรัม ต่อ ไร่

Vision

Title : วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Description : เป้าหมายหลักขององค์กรซินเจนทาคือมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและ อย่างเท่าเทียมทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

facebook

line

youtube


ซินเจนทา

Terms & conditions

Cookies policy

iSyn

©2019 Syngenta

Top