matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

แผนผังเว็บไซต์ซินเจนทาประเทศไทยสำหรับผู้เยี่ยมชม

เว็บไซต์ซินเจนทาประเทศไทย ได้จัดทำแผนผังเว็บไซต์นี้เพื่อช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราโดยตรงทางโทรศัพท์หรือโดยใช้แบบฟอร์มในหน้าติดต่อเรา

172

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม 172 หน่อแรงผลผลิตสูง

Description : หน่อแรง ผลผลิตสูง

5 Golden Rules

Title : กฏทอง 5ช. ใช้สารอย่างถูกต้องปลอดภัย

Description : ชัวร์อ่านและทำความเข้าใจฉลากผลิตภัณฑ์ ใช้ขณะขนส่ง ผมส พ่น และจัดเก็บต้องระมัดระวัง เช็คดูแลเครื่องพ่นให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ ชุดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เหมาะสม ชำระปฎิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ

9poster

Title : 9 โปสเตอร์

Description : 9 โปสเตอร์

Aatrex

Title : เอเทร็ก คุมหญ้าดีคุมได้นานใช้ง่ายละลายน้ำดีไม่มีตะกอน

Description : เอเทร็ก สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ออกฤทธิ์ทั้งคุมและฆ่าวัชพืช วัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง ใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดวัชพืช ใน ข้าวโพด และอ้อย

About Products

Title : ผลิตภัณฑ์

Description : ทุกวันนี้ ซินเจนทาได้มีบทบาทที่ช่วยเกษตรกรในมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกเพิ่มผลผลิตและอารักขาพืชทางการเกษตร อีกทั้ง ซินเจนทาได้นำนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ป้องกันครบวงจรที่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และเกษตรกรอีกด้วย

About Us

Title : เกี่ยวกับบริษัทซินเจนทาหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก

Description : ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีพนักงานซินเจนทากว่า 27,000 คนในประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

Accept

Title : แอคเซ็บท์ กำจัดวัชพืชได้หลายชนิดทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง

Description : แอคเซ็บท์ ประกอบด้วยสาร ไซฮาโลฟอป-บิวทิล และ พีน็อกซูแลม เป็นสารกำจัดวัชพืชหลังงอกในนาข้าว ใช้ฉีดพ่นหลังจาการใช้สารคุมหญ้า (คุมเลน) แล้ว ใช้พ่นช่วงข้าว อายุ 10-12 วัน หลังหว่าน หรือหญ้าระยะ2-3 ใบ

Actara

Title : แอคทาราป้องกันและกำจัดแมลงปากดูดได้ดีควบคุมแมลงได้นาน

Description : แอคทารา เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม Neonicotinoid ( 4A ) ชื่อสามัญ : ไทอะมีทอกแซม (Thiamethoxim) เป็นสูตร WG อัตราการใช้ : 2-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

Amistar

Title : อมิสตาออกฤทธิ์กว้างขวางทนการชะล้างของฝนคงประสิทธิภาพได้นาน

Description : อมิสตา (อะซอ็อกซีสโตรบิน 25% )
สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึมใช้ได้กับพืชผักและไม้ผลหลายชนิด ออกฤทธิ์กว้างขวางทั้งป้องกันและกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides, C. capsici ใน พริก ห้อมหัวใหญ่ มะม่วง ป้องกันกำจัดโรคใบจุดในคะน้าที่เกิดจากเชื้อ Alternaria brassicicola, A. brassicae

Announcement Get Scholarship

Title : ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

Description : เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร

Anvil

Title : แอนวิลป้องกันโรคระยะข้าวออกรวงช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรง

Description : แอนวิล (เฮกซะโคนาโซล 5%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าว โดยเฉพาะโรคกาบใบแห้งที่เกิดจากเชื้อ Rhizoctonia solani ใบขีดสีน้ำตาล ได้ผลดีเมื่อฉีดพ่นป้องกันในระยะข้าวแตกกอ อายุ 21-40 วันหลังหว่าน หรือ พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค 2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 2 สัปดาห์

Armure

Title : อามูเร่ป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวป้องกันโรคกาบใบแห้ง

Description : อามูเร่ (ไดฟีโนโคนาโซล15% + โพรพิโคนาโซล15%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวป้องกันโรคกาบใบแห้งที่เกิดจากเชื้อ Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris) โรคใบจุดสีน้ำตาลที่เกิดจากเชื้อ Biporralis oryzae รวมถึงป้องกันเมล็ดด่างเมล็ดลีบ ได้ผลดีเมื่อฉีดพ่นป้องกันในระยะข้าวออกรวง 70-120 วันหลังหว่าน (ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว) หรือ พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค 2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 10 วัน

Bee Love

Title : เปิด “โครงการรักษ์ผึ้ง (Bee Love)” สร้างความหลากหลาย

Description : ซินเจนทา ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร เปิด “โครงการรักษ์ผึ้ง (Bee Love)” สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนสวนกับคนเลี้ยงผึ้ง

Business Plan

Title : ซินเจนทา ให้คำมั่น สร้างอาหารด้วยนวัตกรรม รักษ์โลก

Description : ซินเจนทา ประกาศแผนความยั่งยืนธุรกิจปี 62 สอดรับองค์การสหประชาชาติ มุ่งสร้างอาหารปลอดภัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Cabbage Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผักตระกูลกระหล่ำ

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Cane Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับอ้อย

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Cassava Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมันสัมปะหลัง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมันสัมปะหลัง

Chilli Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับพริก

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Commitment

Title : ซินเจนทากับความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงทางอาหาร

Description : การขาดแคลนน้ำ พลังงาน และพื้นที่เพาะปลูก อาจส่งผลต่อการผลิตอาหารในทศวรรษที่จะมาถึง ปัจจัยเหล่านี้จะเพิ่มแรงกดดันให้เกษตรกรมุ่งผลิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการอาหาร พลังงาน และเส้นใยในภาคอุตสาหกรรม เป็นเวลานานแล้วที่ความต้องการอาหารมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ในหลายพื้นที่ ทุกวันประชากรกว่า 870 ล้านคน

Company Profile

Title : บริษัทซินเจนทาหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก

Description : ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีพนักงานซินเจนทากว่า 27,000 คนในประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

Contact Order

Title : สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Description : สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Contact Us

Title : ติดต่อเราสำนักงานซินเจนทาในประเทศไทย

Description : ติดต่อเราซินเจนทา สำนักงานซินเจนทาในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร, โรงงานผลิตสารอารักขาพืช ไซต์บางปู, โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ไซต์ลพบุรี, สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาตากฟ้า นครสวรรค์, สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาขอนแก่น

Control

Title : คุมหญ้าดีแน่ คุมได้นาน

Description : นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีความหลากหลายเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้มีจำนวนผลผลิตและคุณภาพของพืชมากขึ้น

Corn For Animal Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Corn Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวโพด

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Corn Seed

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่หลากหลายชนิด ที่มีให้เกษตรกรเลือกใช้ตามความเหมาะสม พร้อมข้อแนะนำในการปลูก

Corn Seed Main

Title : ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์

Description : ซินเจนทา ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์

Corn Seed Mix

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ที่มีให้เกษตรกรเลือกใช้ตามความเหมาะสม พร้อมข้อแนะนำในการปลูก

Cornexpo2018

Title : งานมหกรรมรวมพลคนรัก NK (NK corn expo) ครั้งที่ 3

Description : งานมหกรรมรวมพลคนรัก NK (NK corn expo) ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์วิจัยซินเจนทา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

Cruiser

Title : ครุยเซอร์ปกป้องต้นกล้าในช่วงแรกของพืชหลังจากหยอดเมล็ด

Description : ครุยเซอร์ (ไทอะมีท็อกแซม 35%)
สารป้องกันกำจัดแมลงในรูปของสารคลุกเมล็ดสูตรน้ำ ป้องกันกำจัดแมลงปากดูดเช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ที่เข้าทำลายพืชในช่วงระยะแรกของการงอก ครุยเซอร์ปกป้องเมล็ดพันธุ์จากแมลงที่อยู่ในดินตั้งแต่เริ่มหยอดเมล็ดและความชื้นในดินช่วยให้ครุยเซอร์กระจายตัวอยู่รอบๆ เมล็ดแลดดูดซึมขึ้นสู่ลำต้นไปจนถึงปลายยอด ครุยเซอร์ออกฤทธิ์ผ่านการกินและการสัมผัสตัวแมลงให้หยุดกินอาหาร และลดจำนวนประชาการแมลงในแปลง

Customer Service

Title : ฝ่ายบริการลูกค้าของซินเจนทาประเทศไทย

Description : ติดต่อเรื่องการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การส่งสินค้า รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงสอบถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน ตัวแทนจัดจำหน่ายสำนักงานในเขตพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย

Destroy Fall Armyworm

Title : กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยผลิตภัณฑ์ซินเจนทา

Description : ก่อนที่จะทำลายผลผลิตของคุณ

Development

Title : องค์กรซินเจนทากับการพัฒนาชุมชนในชนบท

Description : ซินเจนทามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในชนบท โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรา และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด เช่น

Dual Gold

Title : ดูอัลโกลด์ออกฤทธิ์เคลือบผิวดินกำจัดวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

Description : ดูอัลโกลด์ ประกอบด้วยสาร เอส-เมโทลาคลอร์ สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ออกฤทธิ์คุมวัชพืชก่อนงอก ทั้งใบแคบและใบกว้าง ใช้ฉีดพ่นหลังจากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ข้าวโพดหวานและมันสำปะหลัง

Durian Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทุเรียน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทุเรียน

Eforia

Title : เอฟโฟเรียออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึมกำจัดแมลงได้กว้างขวาง

Description : เอฟโฟเรีย เป็นสารกำจัดแมลง 2 ตัวบวกกันในกลุ่ม 3A กับ 4A ชื่อสามัญ : แลมป์ดาไซฮาโลทริน ( Lampda Cyhalothrin) + ไทอะมีท๊อกแซม ( Thiamethoxam) เป็นสูตร ZC ละลายน้ำได้ดี อัตราการใช้น้อยเพียง 10-15 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

Ethics

Title : ค่านิยมและจรรยาบรรณขององค์กรซินเจนทา

Description : ค่านิยมของเรา การสร้างสรรค์เพื่อยกระดับให้ดีกว่าเดิม การหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Flex

Title : เฟลกซ์ กำจัดวัชพืชใบกว้างได้อย่างกว้างขวางแบบเลือกทำลาย

Description : เฟลกซ์ ประกอบด้วยสาร โฟมีซาเฟน สารกำจัดวัชพืชใบกว้างหลังงอก แบบเลือกทำลาย ในระยะวัชพืช 3-5 ใบ ใช้กำจัดวัชพืช ใน ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวดำ ปลอดภัยต่อพืชประธาน

Folio Gold

Title : โฟลิโอดูอัลโกลด์ปกป้องใบพืชก่อนการเข้าทำลายเชื้อดูดซึมเร็ว

Description : โฟลิโอ โกลด์ (คลอโรทาโลนิล 40% + เมทาแลกซิล-เอ็ม 4%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดดูดซึมและเคลือบบนผิว ออกฤทธิ์ป้องกันราน้ำค้างในพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชตระกูลแตงที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pseudoperonospora cubensis และ โรคใบไหม้ในมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากเชื้อ Phytopthora infestant ได้ผลดีเมื่อพ่นป้องกันก่อนเกิดโรค และสามารถพ่นซ้ำได้หากพบการระบาดทุกๆ 5-7 วัน

Food Safety Policy

Title : นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร

Description : เนื่องด้วยทุกวันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นปีความปลอดภัยทางด้านอาหารของคนไทย และเตรียมให้ประเทศไทยมีความพร้อมกับการเป็น ครัวของโลก ยุทธศาสตร์ FOOD SAFETY ที่ทางภาครัฐได้กำหนดออกมาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

Fruit Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผลไม้

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Gallery

Title : คลังภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซินเจนทา

Description : คลังภาพ

Garlic Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับกระเทียม

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Give Tank 200 Liters

Title : ซินเจนทาส่งมอบถัง 200 ลิตร ให้แก่ศูนย์วิจัยฯ

Description : ซินเจนทาส่งมอบถัง 200 ลิตร ให้แก่ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ซินเจนทา ร่วมส่งมอบถัง 200 ลิตร จำนวน 40 ใบ

Gomor Blend Rice

Title : การจัดการข้าวแบบผสมผสาน โกรมอร์

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้าวแบบผสมผสาน โกรมอร์

Gramoxone

Title : กรัมม็อกโซน สูตรเข้มข้นกำจัดได้อย่างรวดเร็วเห็นผลไว

Description : กรัมม็อกโซน ประกอบด้วยสาร พาราควอต เป็น สารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบสัมผัส ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ทั้งใบแคบ และใบกว้าง ในอ้อย ข้าวโพด ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

Gramoxone 1

Title : กรัมม็อกโซน สูตรเข้มข้นกำจัดได้อย่างรวดเร็วเห็นผลไว

Description : กรัมม็อกโซน ประกอบด้วยสาร พาราควอต เป็น สารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบสัมผัส ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ทั้งใบแคบ และใบกว้าง ในอ้อย ข้าวโพด ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

Grape Guide

Title : คู่มือคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับองุ่น

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์

Guide 5must 5prohibit

Title : คู่มือ5 ต้อง 5 ห้าม รู้จริง ลดเสี่ยง เมื่อใช้พาราคอต

Description : ต้องอ่านฉลากทุกครั้ง ต้องเก็บสารฯ และอุปกรณ์ฉีดพ่นนอกตัวบ้านห่างจากเด็ก ตรวจเช็คเครื่องพ่นอย่างสม่ำเสมอ ต้องสวมแว่นตาถุงมือและชุดกันเปื้อนสารเคมีขณะผสมพาราควอต ต้องหยุดทำงานทำการชำระล้างร่างกายทันทีหากพาราควอตรดร่างกาย

Guide After Spraying

Title : คู่มือหลังฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : ข้อปฏิบัติหลังฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หลังจากการใช้งานแต่ละครั้งควรตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งงาน ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องพ่นทันที ควรอาบน้ำ สระผม ชำระร่างกายทันทีหลังปฏิบัติ

Guide Asked Answer

Title : ถามมา ตอบไป การใช้พาราควอตที่ถูกต้อง

Description : หลังจาการใช้พาราควอตมากกว่า 50ปี ทั่วโลก พาราควอตไม่เคยทำให้คนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ เมื่อใช้ตามคำแนะนำในฉลาก พาราควอตที่ผสมน้ำจนเจือจาง และใช้ในการฉีดพ่นตามคำแนะนำในฉลาก จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ฉีด

Guide Before Spraying

Title : คู่มือก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : ต้องอ่านและทำความเข้าใจฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้รู้ถึงวิธีใช้อย่างถูกต้องและต้องตรวจสอบสภาวะอากาศก่อนฉีดพ่นรวมถึงข้อปฏิบัติก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Buying

Title : คู่มือการเลือกซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : ต้องซื้อสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาติและน่าเชื่อถือ ต้องอยู่ในภาชนะบรรจุดั้งเดิมภาชนะไม่ชำรุด ไม่ซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในภาชนะแบ่งขาย มีคำแนะนำบนฉลาก ต้องแน่ใจที่มีเครื่องพ่นที่เหมาะสมกับชนิดสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

Guide First Aid

Title : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับสาร

Description : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับการปนเปื้อนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นการง่ายกว่ามากที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสพิษแทนที่จะต้องเข้ารับการรักษา ดังนั้นต้องอ่านคำแนะนำบนฉลากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกครั้ง

Guide Management

Title : คู่มือการจัดการซากบรรจุภันฑ์ที่ต้องปฏิบัติ

Description : การจัดการซากบรรจุภันฑ์ต้องปฏิบัติกฏหมาย ข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรซากบรรจุภันฑ์อย่างเคร่งครัด ล้างน้ำ3ครั้งแล้วเจาะทำลายรซากบรรจุภันฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงผู้อื่นนำกลับไปใช้ใหม่

Guide Moving

Title : คู่มือการขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : ข้อปฏิบัติเมื่อขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อดูแลท่านและครอบครัวให้ปลอดภัย และในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้ทำความสะอาดสารเคมีที่รั่วไหลบนยานภาหนะในทันที หากพบว่าเกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยตัวเองควรเรียกเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องโดยด่วน

Guide Recording

Title : คู่มือการบันทึกการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : ข้อปฏิบัติการบันทึกการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ความจำเป็นในการบันทึกของท่านจะช่วยติตามข้อมูลสุขภาพ ติดตามผลผลิต เพิ่มความรู้ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในอนาคต

Guide Spraying

Title : คู่มือการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายกันคนสัตว์และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณฉีดพ่นสารฉีดพ่นสารเหนือลมเสมอไม่ฉีดพ่นสารไกล้แหล่งน้ำหยุดทำงานทันทีเมื่อพบจุดรั่วไหลไม่ใช้ปากปลดล๊อคหัวฉีดพ่น

Guide Storage

Title : คู่มือการเก็บรักษาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : ความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องมนุษย์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม รักษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ปกป้องเด็ก สัตว์เลี้ยงและผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าถึงสารเคมี

Guide To Use

Title : คู่มือการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

Description : การเลือกซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การเก็บรักษา, ก่อนฉีดพ่นสาร, การฉีดพ่นสาร, หลังฉีดพ่นสาร, การจัดการซากบรรจุภันฑ์, การบันทึกการใช้สาร, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, และข้อปฏิบัติเมื่อใช้พาราคอต

Herbicides Products

Title : สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

Description : สารป้องกันและกำจัดวัชพืชช่วยป้องกันหรือกำจัดวัชพืชหรือช่วยลด อัตราการเจริญเติบโตและทำลายกลไกทางชีวภาพของวัชพืช

Imprint

Title : imprint ซินเจนทาประเทศไทยสำหรับผู้เยี่ยมชม

Description : imprint นี้เพื่อช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราโดยตรงทางโทรศัพท์หรือโดยใช้แบบฟอร์มในหน้าติดต่อเรา

Increasing

Title : การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน

Description : ซินเจนทามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรในหลายด้าน เพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังช่วยลดการก่อคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม และลดต้นทุนการผลิต

Index

Title : บริษัทซินเจนทาประเทศไทย

Description : "นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life) คือเจตนารมณ์ของบริษัทซินเจนทา

Innovation

Title : นวัตกรรมและการจัดการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

Description : ซินเจนทามีโครงการพัฒนาและวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน โดยทีมงานซินเจนทาแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือการจัดการการเพาะปลูกผสมผสานแบบครบวงจรแก่เกษตรกรเพื่อตอบสนองทุกความท้าทายและทุกความต้องการของพวกเขา

Insect Information Center

Title : ศูนย์ข้อมูลแมลงช่วยผสมเกสรของซินเจนทา

Description : ศูนย์ข้อมูลแมลงช่วยผสมเกสรของซินเจนทา

Insect Repellent

Title : สารป้องกันและกำจัดแมลง

Description : สารป้องกันและกำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์สำหรับชาวนามืออาชีพ กำจัดแมลง

Join Us

Title : ร่วมกันสร้างอนาคตทางการเกษตรไปกับเรา

Description : ร่วมงานกับซินเจนทาและร่วมกันสร้างทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมการเกษตร ไม่ว่าคุณจะดำรงตำแหน่งใดในองค์กร คุณจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกคนในโลก รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

Kale Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับคะน้า

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Karate

Title : คาราเต้ซีออนออกฤทธิ์เร็วประสิทธิภาพสูงกำจัดแมลงปากกัดปากดูด

Description : คาราเต้ ซีออน เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 3A ชื่อสามัญ : แลมป์ดาไซฮาโลทริน (Lampda Cyhalothrin) เป็นสูตร CS ซีออน เทคโนโลยี สูตรเย็น อัตราการใช้ 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

Know The Parquat

Title : รู้จริง ลดเสี่ยง เมื่อใช้สารพาราควอต

Description : เมื่อใช้พาราควอต ต้องอ่านฉลากทุกครั้ง ต้องเก็บสารฯ และอุปกรณ์ฉีดพ่นนอกตัวบ้านห่างจากเด็ก ตรวจเช็คเครื่องพ่นอย่างสม่ำเสมอ ต้องสวมแว่นตาถุงมือและชุดกันเปื้อนสารเคมีขณะผสมพาราควอต ต้องหยุดทำงานทำการชำระล้างร่างกายทันทีหากพาราควอตรดร่างกาย

Mango Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมะม่วง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์

Match

Title : แมทช์กำจัดได้ทั้งไข่และหนอนยับยั้งการลอกคราบควบคุมได้นาน

Description : แมทช์ เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 15 ชื่อสามัญ : ลูเฟนนูรอน (Lufennuron) เป็นสูตร EC อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

News And Events

Title : ข่าวสารและกิจกรรมของซินเจนทา

Description : สื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ของสินค้า และแบรนด์ซินเจนทา เพื่อสร้างความรู้จักแบรนด์ของบริษัทซินเจนทาให้มากขึ้น นอกเหนือจากแบรนด์ของสินค้า รวมถึงสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัท

News Marketing

Title : กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

Description : ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดซินเจนทา

News Products

Title : ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Description : ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขององค์กรซินเจนทา

Nk58

Title : เอ็นเค58

Description : เก็บไว น้ำหนักดี เมล็ดสีสวย ขายง่าย เป็นที่ต้องการของโรงงานอาหารสัตว์ ติดเมล็ดสุกถึงปลายฝัก ได้ผลผลิตเต็มที่ เมล็ดสีเข้าสีไว เก็บเกี่ยวสีสดได้ตั้งแต่อายุ 95 วัน ทนราสนิม ปลูกรุ่น 2 ได้

Nk6232

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เอ็นเค6232 ต้นไม่ล้มทนแล้ง

Description : สีสวย ต้นไม่ล้ม

Nk6253

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เอ็นเค6253 น้ำหนักดีผลผลิตสูง

Description : น้ำหนักดี ผลผลิตสูง

Nk6275

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เอ็นเค6275 เก็บสดน้ำหนักดี

Description : เก็บสดน้ำหนักดี

Objective

Title : วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กรซินเจนทา

Description : วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร ซินเจนทาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์พืช และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนผ่านการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Oil Palm Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับปาล์มน้ำมัน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Onion Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับหอมหัวใหญ่, หอมแดง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Orange Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับส้ม,มะนาว

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Ortiva

Title : ออติวาป้องกันโรคยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อปลอดภัยต่อพืช

Description : (อะซอกซีสโตรบิน + ไดฟิโนโคนาโซล)
สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีม่วง และ หอมเลื้อย ในพืชตระกูลหอมกระเทียม ป้องกันกำจัดโรคช่อดำและแอนแทรคโนสในมะม่วง โรคใบจุดในลำไย โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดหวาน โรคกาบใบแห้ง กาบใบเน่า ใบจุดสีน้ำตาล และเมล็ดด่างในนาข้าว

Our People

Title : บุคลากรซินเจนทา

Description : ซินเจนทารู้ดีว่าความทุ่มเทของพนักงานแต่ละคนมีส่วนช่วยบรรลุความท้าทายเรื่องความมั่นคงทา งอาหารของโลกได้ พนักงานกว่า 27,000 คน ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก รวมถึงพนักงานราว 5,000 คน ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถพูดได้อย่างภูมิใจว่า “งานของเราเปลี่ยนแปลงโลก”

Parquart Information Center

Title : ศูนย์รวมข้อมูลพาราควอตให้ข้อเท็จจริง

Description : พาราควอตเป็นสารกำจัดวัชพืชแบบครอบจักรวาล และไม่เลือกทำลาย พาราควอตจัดอยู่ในกลุ่มสารกำจัดวัชพืชพวกไบไพริไดเลียม (Bipyridylium) เกลือพาราควอตบริสุทธิ์มีสีขาว และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีสีเหลือง

Plant Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับพืชไร่

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Plant Protection

Title : ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

Description : ซินเจนทา ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

Plant Protection And Eradication

Title : สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

Description : สารป้องกันกำจัดโรคพืช ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืช ไม่ให้เป็นอันตรายต่อพืชปลูก รวมถึงออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อเมื่อพืชที่ปลูกติดเชื้อไปแล้ว เพื่อให้พืชยังให้ผลผลิตตามที่เกษตรกรต้องการได้

Plenum

Title : เพลนั่มป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

Description : เพลนั่ม เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 9B ชื่อสามัญ : ไพมีโทรซีน ( Pymetrozine)

Policy And Testament

Title : นโยบายและพันธสัญญา

Description : “รับผิดชอบ ตอบสนองลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะทำให้ “เกษตรกรสุขสันต์ ผลิตภัณฑ์สดใส นึกถึงความปลอดภัย คุณภาพไว้ ให้การส่งออกมั่นคง ผู้ร่วมหุ้นยืนยง ส่งผลกำไร พนักงานร่วมใจ ซินเจนทาไทยยั่งยืน”

Potato Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมันฝรั่ง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Privacy Policy

Title : นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

Description : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

Proclaim

Title : โปรเคลมกำจัดหนอนและแมลงได้กว้างขวางโดยเฉพาะหนอนกระทู้ผัก

Description : โปรเคลม เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 6 ชื่อสามัญ : อิมาเม็คติน เบนโซเอท (Emamectin Benzoate) เป็นสูตร EC อัตราการใช้ 10-15 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

Product Care

Title : การดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆขององค์กรซินเจนทา

Description : ซินเจนทามีความรับผิดชอบในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพไปจนถึงการแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการกำจัดบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นพัธกิจสำคัญที่เราดำเนินการอย่างยาวนาน และทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน

Publications For Training

Title : เอกสารเผยแพร่เพื่อใช้ในการฝึกอบรมซินเจนทา

Description : เอกสารเผยแพร่เพื่อใช้ในการฝึกอบรมซินเจนทา

Research And Development

Title : การวิจัยและพัฒนา

Description : ประมาณ 4,000 คนใน R & D ทั่วโลกเรายังคงค้นหาวิธีใหม่และการปรับปรุงการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชทั่วโลก เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไร สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระบวนการที่ยาว โดยทั่วไปแล้วอาจใช้เวลาถึงสิบปีที่จะนำพืชผลิตภัณฑ์เดียวเพื่อป้องกันตลาด

Research Center

Title : ศูนย์วิจัย

Description : ศูนย์วิจัยของ บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จำกัด

Resistance Management

Title : การจัดการความต้านทานศัตรูพืช และ หนอนฟอล

Description : การจัดการความต้านทานศัตรูพืช และ หนอนฟอล

Revus Mz

Title : รีวัสเอ็มแซดยึดเกาะบนผิวใบยับยั้งการพัฒนาของสปอร์ไม่ให้งอก

Description : รีวัส เอ็มแซด (แมนโคเซ็บ 60% + แมนดิโพรพามิด 5%)
สารป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึมและแทรกซึม ให้ผลในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในพืชผักที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Peronospora spp. เช่น คะน้า องุ่น แตงกวา และโรคใบไหม้ในมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora infestans ให้ผลดีเมื่อพ่นป้องกัน และทุกๆ 7 วันหากพบการระบาดของโรค

Rice Expo2018

Title : นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

Description : งานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

Rice Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าว

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Rice Midtier

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ Rice MidTier

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ Rice MidTier

Ridomil Gold

Title : ริดโดมิลโกลด์ยับยั้งการพัฒนาของสปอร์และการสร้างเส้นใย

Description : ริโดมิลโกลด์ (แมนโคเซบ 64% + เมทาแลกซิล-เอ็ม 4%)
ริโดมิลโกล์ด สารป้องกันกำจัดโรคพืชคุณภาพสูง ป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ในมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ Phytophthra infestans และเชื้อราในกลุ่ม Oomycete สาเหตุโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง รวมไปถึงโรคเน่าคอดินที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pythium spp.

Rubber Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยางพารา

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

S6248

Title : เอส6248

Description : ทนแล้ง ผลผลิตสูง

S6248

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เอส6248 ทนแล้งผลผลิตสูง

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ทนแล้ง ผลผลิตสูง ฟื้นตัวเร็วทันทีเมื่อฝนตก หล้งจากทิ้งช่วงยาวนาน ผลผลิตสูง เมล็ดโต น้ำหนักดี สีแดงสวย ต้นอ่อนโตเร็ว รากแข็งแรง ต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายเก็บเกี่ยวง่าย หาแขกง่าย

S7328

Title : เอส7328

Description : ฝักใหญ่ ได้น้ำหนัก

S7328

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เอส7328 ฝักใหญ่ได้น้ำหนัก

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ทนแล้ง ผลผลิตสูง ฟื้นตัวเร็วทันทีเมื่อฝนตก หล้งจากทิ้งช่วงยาวนาน ผลผลิตสูง เมล็ดโต น้ำหนักดี สีแดงสวย ต้นอ่อนโตเร็ว รากแข็งแรง ต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายเก็บเกี่ยวง่าย หาแขกง่าย

Score

Title : สกอร์มีความคงตัวสูงป้องกันโรคพืชได้ยาวนานดูดซึมเฉพาะที่

Description : สกอร์ (ไดฟิโนโคนาโซล 25%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืชคุณภาพสูง ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในพืชตระกูลหอมกระเทียม โรคสแค็ปในองุ่น โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง โรคใบจุดในพืชผักหลายชนิด ยกเว้นโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่ม Oomycete พ่นเมื่อพบอาการของโรคและพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะเวลา 7-14 วันหลังจากพ่นครั้งแรก

Seedlings

Title : สารคลุกเมล็ด

Description : ผลิตภัณฑ์สารคลุกเมล็ด อีกหนึ่งเทคโนโลยีการอารักขาพืชด้วยการปกป้องเมล็ดและต้นอ่อนของพืชปลูกตั้งแต่อยู่ในดินก่อนที่โรคและแมลงจะเข้าทำลาย จำเพาะเจาะจงกับศัตรูพืชในบริเวณรอบๆ ต้นพืช ใช้ปริมาณที่น้อย ปลอดภัยกับเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม

Sitemap

Title : แผนผังเว็บไซต์ซินเจนทาประเทศไทยสำหรับผู้เยี่ยมชม

Description : เว็บไซต์ซินเจนทาประเทศไทย ได้จัดทำแผนผังเว็บไซต์นี้เพื่อช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราโดยตรงทางโทรศัพท์หรือโดยใช้แบบฟอร์มในหน้าติดต่อเรา

Sofit

Title : โซฟิต คุมได้ทั้งวัชพืชใบแคบใบกว้างและกกต่างๆปลอดภัยต่อข้าว

Description : โซฟิต คุมก่อน แน่นอนกว่า โซฟิต ประกอบด้วยสาร เพรทิลาคลอร์ สำหรับคุมวัชพืชก่อนงอก(คุมเลน) คุมได้ทั้งใบแคบ ใบกว้าง กก และ ข้าววัชพืช ในนาข้าว ใช้ฉีดพ่นในช่วง 0-3 วันหลังหว่าน

Solito

Title : โซลิโต้ออกฤทธิ์ทั้งคุมและฆ่าในขวดเดียวกำจัดวัชพืชได้หลากชนิด

Description : โซลิโต้ ประกอบด้วยสาร ไพริเบนโซซิม และ เพรทิลาคลอร์ สารคุมและฆ่าวัชพืช ก่อนและหลังวัชพืชงอก ในนาข้าว ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวช่วงอายุ 7-10 วันหลังหว่าน

Soybean Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับถัวเหลือง,ถั่วเขียว

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Substance Use Guide

Title : คู่มือการใช้สารฯ อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย

Description : คู่มือการใช้สารฯ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การเลือกซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การเก็บรักษา, ก่อนฉีดพ่นสาร, การฉีดพ่นสาร, หลังฉีดพ่นสาร, การจัดการซากบรรจุภันฑ์, การบันทึกการใช้สาร, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, และข้อปฏิบัติเมื่อใช้พาราคอต

Sunflowers Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับดอกทานตะวัน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Sweet Corn Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวโพดหวาน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

The Future

Title : The Future of Sustainable Agriculture

Description : The Future of Sustainable Agriculture อนาคตแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่การผลิตอาหารเพื่อป้อนประชากรโลก แต่เหนืออื่นใดคือการดูแลรักษาโลกของเรา

Tomato Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมะเขือเทศ

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Vegetable Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผัก

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Vertago

Title : เวอตาโกคุมนานกว่าประหยัดค่าแรงข้าวเขียวแข็งแรงแตกกอดี

Description : เวอตาโก เป็นสารกำจัดแมลง 2 ตัวบวกกันในกลุ่ม 28 กับกลุ่ม 4A ชื่อสามัญ : คลอแรนทรานิลิโพล (Chlorantraniliprole)+ไทอะมีท๊อกแซม (Thiamethpxam) เป็นสูตร WG อัตราการใช้ 12 กรัม ต่อ ไร่

Vision

Title : วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรซินเจนทา

Description : เป้าหมายหลักขององค์กรซินเจนทาคือมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและ อย่างเท่าเทียมทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2019 ซินเจนทาประเทศไทย

Top