facebook pixel
matomo pixcel

แผนที่เว็บไซต์ซินเจนทา

แผนที่เว็บไซต์ทั้งหมด

172

Title : 172

Description : หน่อแรง ผลผลิตสูง

5 Golden Rules

Title : กฏทอง 5 ข้อ

Description : ใช้สารอย่างถูกต้องและปลอดภัย กฏทอง 5 ช.

Aatrex

Title : เอเทร็ก

Description : เอเทร็ก สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ออกฤทธิ์ทั้งคุมและฆ่าวัชพืช วัชพิชทั้งใบแคบและใบกว้าง ใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดวัชพืช ใน ข้าวโพด และอ้อย

About Products

Title : ผลิตภัณฑ์

Description : ทุกวันนี้ ซินเจนทาได้มีบทบาทที่ช่วยเกษตรกรในมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกเพิ่มผลผลิตและอารักขาพืชทางการเกษตร อีกทั้ง ซินเจนทาได้นำนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ป้องกันครบวงจรที่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และเกษตรกรอีกด้วย

About Us

Title : เกี่ยวกับซินเจนทา

Description : ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีพนักงานซินเจนทากว่า 27,000 คนในประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

Actara

Title : แอคทารา

Description : แอคทารา เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม Neonicotinoid ( 4A ) ชื่อสามัญ : ไทอะมีทอกแซม (Thiamethoxim) เป็นสูตร WG อัตราการใช้ : 2-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

Actsep

Title : แอคเซ็บท์

Description : แอคเซ็บท์ ประกอบด้วยสาร ไซฮาโลฟอป-บิวทิล และ พีน็อกซูแลม เป็นสารกำจัดวัชพืชหลังงอกในนาข้าว ใช้ฉีดพ่นหลังจาการใช้สารคุมหญ้า (คุมเลน) แล้ว ใช้พ่นช่วงข้าว อายุ 10-12 วัน หลังหว่าน หรือหญ้าระยะ2-3 ใบ

Amistar

Title : อมิสตา

Description : อมิสตา (อะซอ็อกซีสโตรบิน 25% )
สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึมใช้ได้กับพืชผักและไม้ผลหลายชนิด ออกฤทธิ์กว้างขวางทั้งป้องกันและกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides, C. capsici ใน พริก ห้อมหัวใหญ่ มะม่วง ป้องกันกำจัดโรคใบจุดในคะน้าที่เกิดจากเชื้อ Alternaria brassicicola, A. brassicae

Anvil

Title : แอนวิน

Description : แอนวิล (เฮกซะโคนาโซล 5%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าว โดยเฉพาะโรคกาบใบแห้งที่เกิดจากเชื้อ Rhizoctonia solani ใบขีดสีน้ำตาล ได้ผลดีเมื่อฉีดพ่นป้องกันในระยะข้าวแตกกอ อายุ 21-40 วันหลังหว่าน หรือ พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค 2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 2 สัปดาห์

Aporn

Title : เอพรอน เอ็กซ์แอล

Description : เอพรอน เอ็กซ์แอล (เมทาแล็กซิล-เอ็ม 35%)
สารป้องกันกำจัดเชื้อราในรูปแบบของสารคลุกเมล็ด สามารถป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ข้าวโพดหวาน โรคเน่าคอดินในต้นกล้ามะเขือเทศ โดยปกติแล้ว เอพรอน เอ็กซ์แอล จะถูกคลุกมากับเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายโดยผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้ว

Armure

Title : อามูเร่

Description : อามูเร่ (ไดฟีโนโคนาโซล15% + โพรพิโคนาโซล15%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวป้องกันโรคกาบใบแห้งที่เกิดจากเชื้อ Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris) โรคใบจุดสีน้ำตาลที่เกิดจากเชื้อ Biporralis oryzae รวมถึงป้องกันเมล็ดด่างเมล็ดลีบ ได้ผลดีเมื่อฉีดพ่นป้องกันในระยะข้าวออกรวง 70-120 วันหลังหว่าน (ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว) หรือ พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค 2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 10 วัน

Business Plan

Title : ซินเจนทา ให้คำมั่น สร้างอาหารด้วยนวัตกรรม รักษ์โลก

Description : ซินเจนทา ประกาศแผนความยั่งยืนธุรกิจปี 62 สอดรับองค์การสหประชาชาติ มุ่งสร้างอาหารปลอดภัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Cabbage Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผักตระกูลกระหล่ำ

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Cane Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับอ้อย

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Cassava Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมันสัมปะหลัง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมันสัมปะหลัง

Chilli Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับพริก

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Commitment

Title : ซินเจนทากับความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงทางอาหาร

Description : การขาดแคลนน้ำ พลังงาน และพื้นที่เพาะปลูก อาจส่งผลต่อการผลิตอาหารในทศวรรษที่จะมาถึง ปัจจัยเหล่านี้จะเพิ่มแรงกดดันให้เกษตรกรมุ่งผลิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการอาหาร พลังงาน และเส้นใยในภาคอุตสาหกรรม เป็นเวลานานแล้วที่ความต้องการอาหารมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ในหลายพื้นที่ ทุกวันประชากรกว่า 870 ล้านคน

Company Profile

Title : เกี่ยวกับซินเจนทา

Description : ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีพนักงานซินเจนทากว่า 27,000 คนในประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

Contact Order

Title : สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Description : สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Contact Us

Title : ติดต่อเรา

Description : ติดต่อเราซินเจนทา สำนักงานซินเจนทาในประเทศไทย

Control

Title : คุมหญ้าดีแน่ คุมได้นาน

Description : นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีความหลากหลายเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้มีจำนวนผลผลิตและคุณภาพของพืชมากขึ้น

Corn For Animal Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Corn Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวโพด

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Corn Seed

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่หลากหลายชนิด ที่มีให้เกษตรกรเลือกใช้ตามความเหมาะสม พร้อมข้อแนะนำในการปลูก

Corn Seed Main

Title : ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์

Description : ซินเจนทา ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์

Corn Seed Mix

Title : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ที่มีให้เกษตรกรเลือกใช้ตามความเหมาะสม พร้อมข้อแนะนำในการปลูก

Cornexpo2018

Title : งานมหกรรมรวมพลคนรัก NK (NK corn expo) ครั้งที่ 3

Description : งานมหกรรมรวมพลคนรัก NK (NK corn expo) ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์วิจัยซินเจนทา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

Cruiser

Title : ครุยเซอร์

Description : ครุยเซอร์ (ไทอะมีท็อกแซม 35%)
สารป้องกันกำจัดแมลงในรูปของสารคลุกเมล็ดสูตรน้ำ ป้องกันกำจัดแมลงปากดูดเช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ที่เข้าทำลายพืชในช่วงระยะแรกของการงอก ครุยเซอร์ปกป้องเมล็ดพันธุ์จากแมลงที่อยู่ในดินตั้งแต่เริ่มหยอดเมล็ดและความชื้นในดินช่วยให้ครุยเซอร์กระจายตัวอยู่รอบๆ เมล็ดแลดดูดซึมขึ้นสู่ลำต้นไปจนถึงปลายยอด ครุยเซอร์ออกฤทธิ์ผ่านการกินและการสัมผัสตัวแมลงให้หยุดกินอาหาร และลดจำนวนประชาการแมลงในแปลง

Customer Service

Title : บริการลูกค้า

Description : ติดต่อเรื่องการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซินเจนทา

Development

Title : ซินเจนทากับการพัฒนาชุมชน

Description : ซินเจนทามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในชนบท โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรา และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด เช่น

Dual Gold

Title : ดูอัล โกล์ด

Description : ดูอัลโกลด์ ประกอบด้วยสาร เอส- เมโทลาคลอร์ สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ออกฤทธิ์คุมวัชพิชก่อนงอก ทั้งใบแคบและใบกว้าง ใช้ฉีดพ่นหลังจากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ข้าวโพดหวานและมันสำประหลัง

Durian Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทุเรียน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทุเรียน

Eforia

Title : เอฟโฟเรีย

Description : เอฟโฟเรีย เป็นสารกำจัดแมลง 2 ตัวบวกกันในกลุ่ม 3A กับ 4A ชื่อสามัญ : แลมป์ดาไซฮาโลทริน ( Lampda Cyhalothrin) + ไทอะมีท๊อกแซม ( Thiamethoxam) เป็นสูตร ZC ละลายน้ำได้ดี อัตราการใช้น้อยเพียง 10-15 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

Ethics

Title : ค่านิยมและจรรยาบรรณของเรา

Description : ค่านิยมของเรา การสร้างสรรค์เพื่อยกระดับให้ดีกว่าเดิม การหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Flex

Title : เฟลกซ์

Description : เฟลกซ์ ประกอบด้วยสาร โฟมีซาเฟน สารกำจัดวัชพืชใบกว้างหลังงอก แบบเลือกทำลาย ในระยะวัชพืช 3-5 ใบ ใช้กำจัดวัชพืช ใน ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวดำ ปลอดภัยต่อพืชประธาน

Folio Gold

Title : โฟลิโอ โกล์ด

Description : โฟลิโอ โกล์ด (คลอโรทาโลนิล 40% + เมทาแลกซิล-เอ็ม 4%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดดูดซึมและเคลือบบนผิว ออกฤทธิ์ป้องกันราน้ำค้างในพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชตระกูลแตงที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pseudoperonospora cubensis และ โรคใบไหม้ในมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากเชื้อ Phytopthora infestant ได้ผลดีเมื่อพ่นป้องกันก่อนเกิดโรค และสามารถพ่นซ้ำได้หากพบการระบาดทุกๆ 5-7 วัน

Food Safety Policy

Title : นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร

Description : เนื่องด้วยทุกวันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นปีความปลอดภัยทางด้านอาหารของคนไทย และเตรียมให้ประเทศไทยมีความพร้อมกับการเป็น ครัวของโลก ยุทธศาสตร์ FOOD SAFETY ที่ทางภาครัฐได้กำหนดออกมาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

Fruit Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผลไม้

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Gallery

Title : คลังภาพ

Description : คลังภาพ

Garlic Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับกระเทียม

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Gomor Blend Rice

Title : การจัดการข้าวแบบผสมผสาน โกรมอร์

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้าวแบบผสมผสาน โกรมอร์

Gramoxone

Title : กรัมม็อกโซน

Description : กรัมม็อกโซน ประกอบด้วยสาร พาราควอต เป็น สารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบสัมผัสตาย ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ทั้งใบแคบ และใบกว้าง ในอ้อย ข้าวโพด มันสำประหลัง ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

Grape Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับองุ่น

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์

Guide 5must 5prohibit

Title : 5 ต้อง 5 ห้าม รู้จริง ลดเสี่ยง เมื่อใช้พาราคอต

Description : คู่มือ 5 ต้อง 5 ห้าม รู้จริง ลดเสี่ยง เมื่อใช้พาราคอต

Guide After Spraying

Title : หลังฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือหลังฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Asked Answer

Title : ถามมา ตอบไป เรื่องพาราคอต

Description : ถามมา ตอบไป เรื่องพาราคอต

Guide Before Spraying

Title : ก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Buying

Title : การเลือกซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการเลือกซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide First Aid

Title : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Description : คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Guide Management

Title : การจัดการซากบรรจุภันฑ์

Description : คู่มือการจัดการซากบรรจุภันฑ์

Guide Moving

Title : การขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Recording

Title : การบันทึกการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการบันทึกการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Spraying

Title : การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide Storage

Title : การเก็บรักษาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการเก็บรักษาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Guide To Use

Title : คู่มือการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

Description : คู่มือการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

Herbicides Products

Title : สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

Description : สารป้องกันและกำจัดวัชพืชช่วยป้องกันหรือกำจัดวัชพืชหรือช่วยลด อัตราการเจริญเติบโตและทำลายกลไกทางชีวภาพของวัชพืช

Imprint

Title : imprint

Description : imprint

Increasing

Title : การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน

Description : ซินเจนทามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรในหลายด้าน เพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังช่วยลดการก่อคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม และลดต้นทุนการผลิต

Index

Title : บริษัทซินเจนทาประเทศไทย

Description : "นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life) คือเจตนารมณ์ของบริษัทซินเจนทา

Innovation

Title : นวัตกรรมและการจัดการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

Description : ซินเจนทามีโครงการพัฒนาและวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน โดยทีมงานซินเจนทาแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือการจัดการการเพาะปลูกผสมผสานแบบครบวงจรแก่เกษตรกรเพื่อตอบสนองทุกความท้าทายและทุกความต้องการของพวกเขา

Insect Information Center

Title : ศูนย์ข้อมูลแมลงช่วยผสมเกสร

Description : ศูนย์ข้อมูลแมลงช่วยผสมเกสร

Insect Repellent

Title : สารป้องกันและกำจัดแมลง

Description : สารป้องกันและกำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์สำหรับชาวนามืออาชีพ กำจัดแมลง

Join Us

Title : ร่วมกันสร้างอนาคตทางการเกษตรไปกับเรา

Description : ร่วมงานกับซินเจนทาและร่วมกันสร้างทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมการเกษตร ไม่ว่าคุณจะดำรงตำแหน่งใดในองค์กร คุณจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกคนในโลก รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

Kale Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับคะน้า

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Karate

Title : คาราเต้ ซีออน

Description : คาราเต้ ซีออน เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 3A ชื่อสามัญ : แลมป์ดาไซฮาโลทริน (Lampda Cyhalothrin) เป็นสูตร CS ซีออน เทคโนโลยี สูตรเย็น อัตราการใช้ 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

Know The Parquat

Title : รู้จริง ลดเสี่ยงเมื่อใช้พาราควอต

Description : 5 ต้อง 5 ห้าม รู้จริง ลดเสี่ยง เมื่อใช้พาราคอต

Mango Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมะม่วง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์

Match

Title : แมทช์

Description : แมทช์ เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 15 ชื่อสามัญ : ลูเฟนนูรอน (Lufennuron) เป็นสูตร EC อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

News And Events

Title : ข่าวสารและกิจกรรม

Description : การสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ของสินค้า และแบรนด์ซินเจนทา

Nk58

Title : เอ็นเค58

Description : เก็บไว น้ำหนักดี เมล็ดสีสวย ขายง่าย เป็นที่ต้องการของโรงงานอาหารสัตว์ ติดเมล็ดสุกถึงปลายฝัก ได้ผลผลิตเต็มที่ เมล็ดสีเข้าสีไว เก็บเกี่ยวสีสดได้ตั้งแต่อายุ 95 วัน ทนราสนิม ปลูกรุ่น 2 ได้

Nk6232

Title : เอ็นเค6232

Description : สีสวย ต้นไม่ล้ม

Nk6253

Title : เอ็นเค6253

Description : น้ำหนักดี ผลผลิตสูง

Nk6275

Title : เอ็นเค6275

Description : เก็บสดน้ำหนักดี

Objective

Title : วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร

Description : วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร ซินเจนทาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์พืช และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนผ่านการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Oil Palm Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับปาล์มน้ำมัน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Onion Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับหอมหัวใหญ่, หอมแดง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Orange Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับส้ม,มะนาว

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Ortiva

Title : ออติวา

Description : ออติวา (อะซอกซีสโตรบิน + ไดฟิโนโคนาโซล)
สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีม่วง และ หอมเลื้อย ในพืชคระกูลหอมกระเทียม ป้องกันกำจัดโรคช่อดำและแอนแทรคโนสในมะม่วง โรคใบจุดในลำไย โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดหวาน โรคกาบใบแห้ง กาบใบเน่า ใบจุดสีน้ำตาล และเมล็ดด่างในนาข้าว

Our People

Title : บุคลากรซินเจนทา

Description : ซินเจนทารู้ดีว่าความทุ่มเทของพนักงานแต่ละคนมีส่วนช่วยบรรลุความท้าทายเรื่องความมั่นคงทา งอาหารของโลกได้ พนักงานกว่า 27,000 คน ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก รวมถึงพนักงานราว 5,000 คน ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถพูดได้อย่างภูมิใจว่า “งานของเราเปลี่ยนแปลงโลก”

Parquart Information Center

Title : ศูนย์ข้อมูลพาราควอต

Description : ข้อมูลพาราควอต, ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

Plant Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับพืชไร่

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Plant Protection

Title : ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

Description : ซินเจนทา ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

Plant Protection And Eradication

Title : สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

Description : สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ช่วยลด อัตราการเจริญเติบโตและทำลายกลไกทางชีวภาพของวัชพืช

Plenum

Title : เพลนั่ม

Description : เพลนั่ม เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 9B ชื่อสามัญ : ไพมีโทรซีน ( Pymetrozine) เป็นสูตร WG อัตราการใช้ 40 กรัม ต่อ ไร่

Policy And Testament

Title : นโยบายและพันธสัญญา

Description : “รับผิดชอบ ตอบสนองลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะทำให้ “เกษตรกรสุขสันต์ ผลิตภัณฑ์สดใส นึกถึงความปลอดภัย คุณภาพไว้ ให้การส่งออกมั่นคง ผู้ร่วมหุ้นยืนยง ส่งผลกำไร พนักงานร่วมใจ ซินเจนทาไทยยั่งยืน”

Potato Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมันฝรั่ง

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Privacy Policy

Title : นโยบายส่วนตัวซินเจนทา

Description : นโยบายส่วนตัว

Proclaim

Title : โปรเคลม

Description : โปรเคลม เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 6 ชื่อสามัญ : อิมาเม็คติน เบนโซเอท (Emamectin Benzoate) เป็นสูตร EC อัตราการใช้ 10-15 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

Product Care

Title : การดูแลผลิตภัณฑ์ของเรา

Description : ซินเจนทามีความรับผิดชอบในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพไปจนถึงการแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการกำจัดบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นพัธกิจสำคัญที่เราดำเนินการอย่างยาวนาน และทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน

Publications For Training

Title : เอกสารเผยแพร่เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

Description : เอกสารเผยแพร่เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

Research And Development

Title : การวิจัยและพัฒนา

Description : ประมาณ 4,000 คนใน R & D ทั่วโลกเรายังคงค้นหาวิธีใหม่และการปรับปรุงการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชทั่วโลก เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไร สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระบวนการที่ยาว โดยทั่วไปแล้วอาจใช้เวลาถึงสิบปีที่จะนำพืชผลิตภัณฑ์เดียวเพื่อป้องกันตลาด

Research Center

Title : ศูนย์วิจัย

Description : ศูนย์วิจัยของ บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จำกัด

Resistance Management

Title : การจัดการความต้านทานศัตรูพืช และ หนอนฟอล

Description : การจัดการความต้านทานศัตรูพืช และ หนอนฟอล

Revus Mz

Title : รีวัส เอ็มแซด

Description : รีวัส เอ็มแซด (แมนโคเซ็บ 60% + แมนดิโพรพามิด 5%)
สารป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึมและแทรกซึม ให้ผลในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในพืชผักที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Peronospora spp. เช่น คะน้า องุ่น แตงกวา และโรคใบไหม้ในมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora infestans ให้ผลดีเมื่อพ่นป้องกัน และทุกๆ 7 วันหากพบการระบาดของโรค

Rice Expo2018

Title : นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

Description : งานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

Rice Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าว

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Rice Midtier

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ Rice MidTier

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ Rice MidTier

Ridomil Gold

Title : ริดโดมิล โกลด์

Description : ริโดมิลโกล์ด (แมนโคเซบ 64% + เมทาแลกซิล-เอ็ม 4%)
ริโดมิลโกล์ด สารป้องกันกำจัดโรคพืชคุณภาพสูง ป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ในมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ Phytophthra infestans และเชื้อราในกลุ่ม Oomycete สาเหตุโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง รวมไปถึงโรคเน่าคอดินที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pythium spp.

Rubber Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยางพารา

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

S6248

Title : เอส6248

Description : ทนแล้ง ผลผลิตสูง

S6248

Title : เอส 6248

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ทนแล้ง ผลผลิตสูง ฟื้นตัวเร็วทันทีเมื่อฝนตก หล้งจากทิ้งช่วงยาวนาน ผลผลิตสูง เมล็ดโต น้ำหนักดี สีแดงสวย ต้นอ่อนโตเร็ว รากแข็งแรง ต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายเก็บเกี่ยวง่าย หาแขกง่าย

S7328

Title : เอส7328

Description : ฝักใหญ่ ได้น้ำหนัก

S7328

Title : เอส 7328

Description : เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ทนแล้ง ผลผลิตสูง ฟื้นตัวเร็วทันทีเมื่อฝนตก หล้งจากทิ้งช่วงยาวนาน ผลผลิตสูง เมล็ดโต น้ำหนักดี สีแดงสวย ต้นอ่อนโตเร็ว รากแข็งแรง ต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายเก็บเกี่ยวง่าย หาแขกง่าย

Score

Title : สกอร์

Description : สกอร์ (ไดฟิโนโคนาโซล 25%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืชคุณภาพสูง ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในพืชตระกูลหอมกระเทียม โรคสแค็ปในองุ่น โรคแอนแทรคโนสในม่ะวง โรคใบจุดในพืชผักหลายชนิด ยกเว้นโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่ม Oomycete พ่นเมื่อพบอาการของโรคและพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะเวลา 7-14 วันหลังจากพ่นครั้งแรก

Seedlings

Title : สารคลุกเมล็ด

Description : ช่วยเพิ่มผลผลิต โดยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืช เร่งสร้างราก กระตุ้นการสร้างสีเขียว และกำจัดแมลง ทั้งแมลงใต้ดินและแมลงบนดิน

Sitemap

Title : แผนที่เว็บไซต์ซินเจนทา

Description : แผนที่เว็บไซต์ทั้งหมด

Sofit

Title : โซฟิต

Description : โซฟิต คุมก่อน แน่นอนกว่า โซฟิต ประกอบด้วยสาร เพรทิลาคลอร์ สำหรับคุมวัชพืชก่อนงอก(คุมเลน) คุมได้ทั้งใบแคบ ใบกว้าง กก และ ข้าววัชพืช ในนาข้าว ใช้ฉีดพ่นในช่วง 0-3 วันหลังหว่าน

Solito

Title : โซลิโต้

Description : โซลิโต้ ประกอบด้วยสาร ไพริเบนโซซิม และ เพรทิลาคลอร์ สารคุมและฆ่าวัชพืช ก่อนและหลังวัชพืชงอก ในนาข้าว ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวช่วงอายุ 7-10 วันหลังหว่าน

Soybean Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับถัวเหลือง,ถั่วเขียว

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Substance Use Guide

Title : คู่มือการใช้สารฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

Description : คู่มือการใช้สารฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

Sunflowers Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับดอกทานตะวัน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Sweet Corn Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวโพดหวาน

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

The Future

Title : The Future of Sustainable Agriculture

Description : The Future of Sustainable Agriculture อนาคตแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่การผลิตอาหารเพื่อป้อนประชากรโลก แต่เหนืออื่นใดคือการดูแลรักษาโลกของเรา

Tomato Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับมะเขือเทศ

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Vegetable Guide

Title : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผัก

Description : คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

Vertago

Title : เวอตาโก

Description : เวอตาโก เป็นสารกำจัดแมลง 2 ตัวบวกกันในกลุ่ม 28 กับกลุ่ม 4A ชื่อสามัญ : คลอแรนทรานิลิโพล (Chlorantraniliprole)+ไทอะมีท๊อกแซม (Thiamethpxam) เป็นสูตร WG อัตราการใช้ 12 กรัม ต่อ ไร่

Vision

Title : วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Description : เป้าหมายหลักขององค์กรซินเจนทาคือมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและ อย่างเท่าเทียมทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

facebook

line

youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2019 ซินเจนทาประเทศไทย

Top