S7328| Syngenta

You are here

S7328

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เอส7328 

ฝักใหญ่ น้ำหนักดี ยืนต้นนาน ทนทานโรค

ลักษณะเด่น
  1. ขนาดฝักใหญ่
  2. ต้นแข็งแรง ยืนต้นนาน
  3. ทนทานโรคราสนิม
  4. เมล็ดสีส้มสวย

 

ลักษณะประจำพันธุ์
อายุวันออกไหม  56-58 วัน 
อายุเก็บเกี่ยวสีสด  110-130 วัน 
เปอร์เซ็นต์กระเทาะเมล็ด  78-80% (ที่ความชื้น 25%) 
ผลผลิตเมล็ด เฉลี่ย  1,600-2,100 กก./ไร่ 
ข้อแนะนำในการปลูก
  • ระยะระหว่างแถว 75 เซ็นติเมตร ระหว่างต้น 20-25 เซ็นติเมตร 1 ต้นต่อหลุม หรือ 40-45 เซ็นติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ถ้าระยะระหว่างแถว 70 เซ็นติเมตร ให้ปรับระยะระหว่างต้นเป็น 22-27 เซ็นติเมตร 1 ต้นต่อหลุม หรือ 44-54 เซ็นติเมตร 2 ต้นต่อหลุม
  • กรณีหยอดด้วยเครื่อง เมล็ดเบอร์ 2 ใช้จานหยอดรูขนาด 3 หุนหลี ถึง 3 หุนครึ่ง เมล็ดเบอร์ 3 ใช้จานหยอดรูขนาด 3 หุน
  • รองพื้นด้วยปุ๋ย 16-20-0 หรือ 15-15-15 อัตรา 25 กก.ต่อไร่
  • กำจัดวัชพืชด้วยอะทราซีนหรืออะราคลอร์ ฉีดพ่นทันทีหลังปลูก ก่อนเมล็ดงอกในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ
เมล็ดพันธุ์คลุกวัตถุอันตราย
 อาทราลิค  50% EC 0.06 ซีซี ต่อเมล็ด 1 กก.
 เอพรอน 35% ES 0.50 ซีซี ต่อเมล็ด 1 กก.
 แคปแทน 50% WP 1 กรัม ต่อเมล็ด 1 กก.

คำเตือน: เก็บในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแดด และมีอากาศถ่ายเท