S6248| Syngenta

You are here

S6248

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เอส6248 

ผลผลิตสูง น้ำหนักดี ทนแล้ง เมล็ดคุณภาพ

ลักษณะเด่น

  1. ผลผลิตสูง
  2. ทนแล้ง
  3. คุณภาพเมล็ดดี เก็บช้าไม่เป็นราดำ
  4. ระบบรากลำต้นแข็งแรง
  5. ฝักยาว กาบหุ้มฝักมิดชิด

   

  ลักษณะประจำพันธุ์

 

อายุวันออกไหม  54 วัน 
อายุเก็บเกี่ยวสีสด 110-130 วัน
เปอร์เซ็นต์กระเทาะเมล็ด 80-82% (ที่ความชื้น 25%)
ผลผลิตเมล็ด เฉลี่ย 1,400-1,900 กก./ไร่

 

ข้อแนะนำในการปลูก

  • ระยะระหว่างแถว 75 เซ็นติเมตร ระหว่างต้น 20-25 เซ็นติเมตร 1 ต้นต่อหลุม หรือ 40-45 เซ็นติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ถ้าระยะระหว่างแถว 70 เซ็นติเมตร ให้ปรับระยะระหว่างต้นเป็น 22-27 เซ็นติเมตร 1 ต้นต่อหลุม หรือ 44-54 เซ็นติเมตร 2 ต้นต่อหลุม
  • กรณีหยอดด้วยเครื่อง เมล็ดเบอร์ 2 ใช้จานหยอด รูขนาด 3 หุนหลี ถึง 3 หุนครึ่ง เมล็ดเบอร์ 3 ใช้จานหยอดรูขนาด 3 หุน
  • รองพื้นด้วยปุ๋ย 16-20-0 หรือ 15-15-15 อัตรา 25 กก.ต่อไร่
  • แต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย ประมาณ 25-30 กก.ต่อไร่
  • กำจัดวัชพืชด้วย อะทราซีนหรืออะราคลอร์ ฉีดพ่นทันทีหลังปลูก ก่อนเมล็ดงอกในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ

 

เมล็ดพันธุ์คลุกวัตถุอันตราย

 

 อาทราลิค 50% EC 0.06 ซีซี ต่อเมล็ด 1 กก.
 เอพรอน เอ็กซ์แอล 350 อีเอส  35% ES 0.50 ซีซี ต่อเมล็ด 1 กก.
 แคปแทน 50% WP 1 กรัม ต่อเมล็ด 1 กก.

 

คำเตือน: เก็บในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแดด และมีอากาศถ่ายเท