matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

ริดโดมิลโกลด์ยับยั้งการพัฒนาของสปอร์และการสร้างเส้นใย

ริดโดมิล โกลด์

ริโดมิลโกลด์ (แมนโคเซบ 64% + เมทาแลกซิล-เอ็ม 4%)
ริโดมิลโกล์ด สารป้องกันกำจัดโรคพืชคุณภาพสูง ป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ในมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ Phytophthra infestans และเชื้อราในกลุ่ม Oomycete สาเหตุโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง รวมไปถึงโรคเน่าคอดินที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pythium spp.


กลุ่มสารเคมี : กลุ่ม M3+4 สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ (mancozeb) + เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl-M)

ชื่อการค้า : ริดโดมิล โกลด์ เอ็มแซด 68 ดับบลิวจี

จุดเด่น
ด้วยสารออกฤทธิ์สองพลังบวกในการกำจัดเชื้อโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยับยั้งการพัฒนาของสปอร์และยับยั้งการสร้างเส้นใย อยู่ในรูป WG จึงทำให้แตกตัวในน้ำได้ดีและไม่ฟุ้งกระจายเมื่อผสมน้ำใช้งาน มีความคงตัว เคลื่นย้ายทั้งดูดซึม และ แทรกซึม ทำให้ระยะปลอดฝนสั้น

ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลก

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top