facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

อัพเดทเมื่อ : 2019-02-26 12:01:55

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

งานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4


ซินเจนทา จัดงานงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4 ณ สถานีทดลองของซินเจนทา จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2561 โดยในงานได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวมาแนะนำให้เกษตรกรเกิดการใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกระยะยาว ซึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจได้แก่ ระบบการจัดการนาข้าวอัจฉริยะของซินเจนทา การอารักขาพืชด้วยโดรน การจัดการศัตรูพืช สาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และปัจจัยทางการเกษตร โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน มีเกษตรกรเข้าร่วมงานถึง 1,500 ราย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนรณรงค์ระดับโลกของกลุ่มบริษัทซินเจนทา ที่เรียกว่า Good Growth Plan หรือ แผนการเติบโตเชิงบวก โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 


 

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top