facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

อัพเดทเมื่อ : 2019-02-26 12:01:55

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

งานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4


ซินเจนทา จัดงานงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4 ณ สถานีทดลองของซินเจนทา จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2561 โดยในงานได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวมาแนะนำให้เกษตรกรเกิดการใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกระยะยาว ซึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจได้แก่ ระบบการจัดการนาข้าวอัจฉริยะของซินเจนทา การอารักขาพืชด้วยโดรน การจัดการศัตรูพืช สาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และปัจจัยทางการเกษตร โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน มีเกษตรกรเข้าร่วมงานถึง 1,500 ราย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนรณรงค์ระดับโลกของกลุ่มบริษัทซินเจนทา ที่เรียกว่า Good Growth Plan หรือ แผนการเติบโตเชิงบวก โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 


 ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top