facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

รีวัสเอ็มแซดยึดเกาะบนผิวใบยับยั้งการพัฒนาของสปอร์ไม่ให้งอก

รีวัส เอ็มแซด (แมนโคเซ็บ 60% + แมนดิโพรพามิด 5%)
สารป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึมและแทรกซึม ให้ผลในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในพืชผักที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Peronospora spp. เช่น คะน้า องุ่น แตงกวา และโรคใบไหม้ในมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora infestans ให้ผลดีเมื่อพ่นป้องกัน และทุกๆ 7 วันหากพบการระบาดของโรค


ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลกที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top