facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยของ บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 90 ชั้น 25 อาคารเอ ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทร. +662 201 4999
แฟกซ์. +662 201 4949
โรงงานผลิตสารอารักขาพืช ไซต์บางปู
โรงงานผลิตสารอารักขาพืช ไซต์บางปู

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700
แฟกซ์. +662 709 4707
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ไซต์ลพบุรี
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ไซต์ลพบุรี

บริษัท ซินเจนทาซีดส์
52/1 หมู่6 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

โทร. +662 36 436 159 - 6
โทรสาร. +662 36 638 223
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาตากฟ้า นครสวรรค์
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาตากฟ้า นครสวรรค์
สถานีวิจัยซินเจนทา เลขที่ 48 หมู่9
ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60140

โทร. -
โทรสาร. -
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาขอนแก่น
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาขอนแก่น
สถานีวิจัยซินเจนทา 310/1-2
หมู่3 ถนนบ้านทุ่ม มัญจาคีรี ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. -
โทรสาร. -

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top