matomo pixcel

ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยของ บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 90 ชั้น 25 อาคารเอ ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทร. +662 201 4999
แฟกซ์. +662 201 4949
โรงงานผลิตสารอารักขาพืช ไซต์บางปู
โรงงานผลิตสารอารักขาพืช ไซต์บางปู

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700
แฟกซ์. +662 709 4707
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ไซต์ลพบุรี
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ไซต์ลพบุรี

บริษัท ซินเจนทาซีดส์
52/1 หมู่6 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

โทร. +662 36 436 159 - 6
โทรสาร. +662 36 638 223
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาตากฟ้า นครสวรรค์
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาตากฟ้า นครสวรรค์
สถานีวิจัยซินเจนทา เลขที่ 48 หมู่9
ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60140

โทร. -
โทรสาร. -
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาขอนแก่น
สถานีวิจัยและพัฒนา สาขาขอนแก่น
สถานีวิจัยซินเจนทา 310/1-2
หมู่3 ถนนบ้านทุ่ม มัญจาคีรี ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. -
โทรสาร. -

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2019 ซินเจนทาประเทศไทย

Top