สารป้องกันและกำจัดวัชพืช | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

คาลารีส

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

จุดเด่น คาลารีส

คาลารีส คือสารคุมและกำจัดวัชพืชในข้าวโพดและอ้อย...

ดูอัลโกลด์

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

จุดเด่น ดูอัลโกลด์

ดูอัลโกลด์ ออกฤทธิ์เคลือบผิวดิน เมื่อวัชพืชงอกมาสัมผัส...

brand-banner-aatrex

เอเทร็ก

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

จุดเด่น เอเทร็ก

สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ออกฤทธิ์ทั้งคุมและฆ่าวัชพืช...

brand-banner-accept

แอคเซ็บท์

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

จุดเด่น แอคเซ็บท์

แอคเซ็บท์ 60 โอดี ประกอบด้วยสารสำคัญ 2 ชนิด คือ พีน็อกซูแลม...

sofit

โซฟิต

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

จุดเด่น โซฟิต

คุมก่อน แน่นอนกว่า 

36ปี โซฟิต ความผูกพัน...

โซลิโต้

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

จุดเด่น โซลิโต้

โซลิโต้ ออกฤทธิ์ทั้งคุมและฆ่าหญ้าในขวดเดียว...