ค้นหา ผลิตภัณฑ์ | Syngenta
ประเทศไทย

ค้นหา ผลิตภัณฑ์

primo-maxx

พรีโม แม็กซ์

ผลิตภัณฑ์ดูแลสนามหญ้าและภูมิทัศน์

พรีโม แม็กซ์ เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพ...

isabion

อีสไบออน

สารอาหารพืช

อีสไบออน กำลังเสริม เพิ่มพูนผลผลิต 

มีเปปไทด์พลัส...

monument-100-od

โมนูเม้นท์ 100 โอดี

ผลิตภัณฑ์ดูแลสนามหญ้าและภูมิทัศน์

โมนูเม้นท์ 100 โอดี เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะที่ควบคุมได้ยาก โมนูเม้นท์...