เอส6248 - Variety เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย

เอส6248

Last updated:
18.06.2021
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

ทนแล้ง ผลผลิตสูง

ทนแล้ง ผลผลิตสูง