เอ็นเค6232 - Variety เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย

เอ็นเค6232

Last updated:
18.06.2021
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

สีสวย ต้นไม่ล้ม

ผลผลิตสูง ทนแล้ง คุณภาพเมล็ดดี เก็บช้าไม่เป็นราดำ ระบบรากลำต้นแข็งแรง ฝักยาว กาบหุ้มฝักมิดชิด