เอ็นเค6275 - Variety เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย

เอ็นเค6275

Last updated:
15.06.2021
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

เก็บสดน้ำหนักดี

เก็บสดน้ำหนักดี