เอ็นเค6253 - Variety เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย

เอ็นเค6253

Last updated:
15.06.2021
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

น้ำหนักดี ผลผลิตสูง

ผลผลิตสูง ทนแล้ง คุณภาพเมล็ดดี เก็บช้าไม่เป็นราดำ ระบบรากลำต้นแข็งแรง ฝักยาว กาบหุ้มฝักมิดชิด