SOFIT - สารเคมีกำจัดวัชพืช | Syngenta

SOFIT

Last updated:
28.07.2016

สารเคมีกำจัดวัชพืช

โซฟิด 300 อีซี 

คุมแน่นอนกว่า คุมวัชพืชในนาหว่านน้ำตม ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และกกต่างๆ โดยไม่เป็นอันตรายต่อต้นข้าว

ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมวัชพืชในนาข้าว ปลอดภัยต่อข้าวมากกว่า อัตราใช้น้อย 4-4.5 ไร่/ลิตร ใช้ครั้งเดียว ควบคุมวัชพืชได้มากชนิด

รายละเอียดของฉลากผลิตภัณฑ์:


 

ชื่อสามัญ:  เพรทิลาคลอร์ (pretilachlor) 
ชื่อการค้า:  โซฟิต 300 อีซี (Sofit 300 EC) 
กลุ่มสารเคมี:  Chloroacetanilide
สารสำคัญ:  2-cloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl) actanilide .......... 30% W/V EC
ขนาดบรรจุ:  1 ลิตร
คุณประโยชน์:  ใช้ก่อนวันวัชพืชงอก (pre-emergence) ในนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจักวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกต่างๆ

 

ประโยชน์และวิธีใช้:


ใช้ในการกำจัดวัชพืชต่างๆ ในนาข้าว

วิธีใช้: แบบฉีดพ่นเพื่อกำจัดวัชพืช 
อัตราการใช้: 

ใช้อัตรา 220 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นพื้นที่ 1 ไร่ ภายใน 4 วัน หลังหว่านข้าวงอก โดยพ่นให้สม่ำเสมอทั่วพื้นนา ให้พ่นบนนาที่มีดินชุ่มน้ำ หรือมีน้ำขังเล็กน้อยปล่อยน้ำเข้าแปลงนาหลังจากหว่านข้าวงอก 7-10 วัน โดยระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว และรักษาระดับน้ำไว้ในนาตลอดฤดูเพาะปลูก 

วิธีใช้: แบบฉีดพ่นเพื่อกำจัดข้าววัชพืช 
อัตราการใช้: ใช้อัตรา 400 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 100 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ที่ 0 หรือ 1 วันหลังหว่านข้าวงอก เปิดน้ำเข้าแปลงนาที่ 7 วันหลังหว่านข้าว โดยไม่ให้น้ำท่วมยอดข้าว รักษาระดับน้ำให้มีอยู่เสมอ ที่ระดับความลึก 5-10 เซนติเมตร ตลอดระยะเวลาจนถึง 30 วันหลังหว่านข้าว