facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
การดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆขององค์กรซินเจนทา

การดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆขององค์กรซินเจนทา

ซินเจนทามีความรับผิดชอบในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพไปจนถึงการแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการกำจัดบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นพัธกิจสำคัญที่เราดำเนินการอย่างยาวนาน

ความรับผิดชอบของเราดำเนินควบคู่ไปกับทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาด และถึงแม้ว่าสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะสิ้นสุดลง หรือมีสินค้าคู่แข่งตัวอื่นออกมากมาย ซินเจนทางก็ยังคงเป็นผู้นำในการดูแลการใช้สารอารักขาพืชแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารพาราควอต ซึ่งเป็นสารสำคัญของผลิตภัณฑ์กรัมม็อกโซน (GRAMOXONE) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ไว้วางใจแก่เกษตรกรมาอย่างยาวนาน

ซินเจนทายังได้พัฒนา และมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะใช้ผลิตภัณฑ์ อันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจการใส่ใจดูแลของเรา เรายังได้ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยทางสารเคมีอีกด้วย

โครงการการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยช่วยทำให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจและป้องกันตนเองจากการได้รับพิษซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของเราที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top