facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

ด้วยความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ - บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

จึงได้สร้าง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ นี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงพันธกรณีของเราที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและสิทธิในความเป็นส่วนตัวตลอดทั่วทั้งอินเตอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด นี้ (“ไซต์”) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อเราเพราะเรารวบรวมข้อมูลสำคัญจากผู้เข้าชมของเรา เราก่อตั้งนโยบายนี้ขึ้นในฐานะวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารการเก็บรวบรวมและวิธีการเผยแพร่ข้อมูลของเรากับผู้เข้าชมของเรา

โดยการใช้ไซต์นี้ คุณตกลงยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ในกรณีที่เราตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ เราจะแจ้งเป็นประกาศอย่างน้อยล่วงหน้าสามสิบวันก่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ การใช้งานไซต์นี้ต่อไปของคุณ รวมถึงการใช้งานภายหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อกำหนดเหล่านี้ จะถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ซึ่งต่อแต่นี้ไปจะหมายถึง “นโยบายไซต์”

 

คุณสามารถเข้าชมไซต์เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา, ผลิตภัณฑ์ของเราและบริการของเราได้โดยที่ไม่ต้องบอกให้เราทราบว่าคุณเป็นใครและโดยปราศจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

เพื่อปรับปรุงความเป็นประโยชน์ของไซต์ของเรา บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด วัดผลและวิเคราะห์การใช้งานรวมที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณจากผู้เข้าชมไซต์เพื่อที่จะบริหารไซต์ของเราและปรับปรุงคุณภาพของบริการและประสิทธิภาพของไซต์ของเราอยู่เสมอ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดังต่อไปนี้: กิจกรรมของbrowserของผู้เข้าชมไซต์เมื่อผู้เข้าชมกำลังดูไซต์ เส้นทางไซต์ของผู้เข้าชมและเวลาที่ผู้เข้าชมมาที่ไซต์

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิในการตีพิมพ์ข้อมูลสรุปที่รวมและไม่ระบุตัวตนที่เกี่ยวกับผู้เข้าชมไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและในฐานะผู้รับสารตัวแทนสำหรับผู้โฆษณา โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงสรุปทั่วไปของการใช้งานไซต์ของผู้เข้าชมของเราเท่านั้น

 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนบุคคล: คุณอาจต้องการขอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายเนื้อหานี้ คุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูล ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ, บริษัท, ตำแหน่ง, หมายเลขโทรศัพท์, e-mail address, ชื่อไซต์, URLและที่อยู่ ตามคำร้องขอของคุณ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หมายเลขหน้าที่คุณเข้าชม จำนวนคำสั่งที่คุณทำและวิธีที่คุณรู้จักเรา ข้อมูลนี้ถูกจัดหาให้โดยคุณด้วยความสมัครใจเท่านั้นและไม่ได้ถูกร้องขอโดยเราเพื่อที่คุณจะสามารถใช้และเพลิดเพลินกับไซต์ของเรา

ข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมและเก็บไว้ในวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและตามความจำเป็นที่จะทำตามคำร้องขอของคุณ ข้อมูลนี้ไม่ถูกจัดหาให้หรือขายให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อการใช้งานของพวกเขา

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด อาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมบนไซต์นี้ติดต่อคุณเพื่อหารือถึงความสนใจของคุณในบริษัทของเราหรือบริการของเราเพิ่มเติม และเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือบริการของเรา เช่น การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และกิจกรรม ข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงบริการที่เรามีให้คุณ

แม้ว่าเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ แต่เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกระบวนพิจารณาของศาลในปัจจุบัน, คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้งานอยู่บนไซต์นี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และความปลอดภัย

ไซต์นี้ใช้SSLเพื่อส่งผ่านข้อมูลของคุณไปยังserverของเราและใช้พื้นที่ตั้งserverที่ปลอดภัยและเทคโนโลยีfirewallขั้นสูงเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนบุคคลที่ได้มาโดยสมัครใจและเก็บไว้บนไซต์ให้น้อยที่สุด

ไซต์ของเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยป้องกันการสูญหาย การใช้ที่ผิดและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด จัดหาให้ซึ่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มีลักษณะเฉพาะที่จะต้องถูกใส่ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบในพื้นที่ที่ได้รับการปกป้องบนไซต์นี้ การป้องกันเหล่านี้ช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต รักษาความถูกต้องของข้อมูลและช่วยทำให้มั่นใจในการใช้งานข้อมูลทั้งหมดที่เหมาะสม

 

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด และ ไซต์ของบุคคลภายนอก

ไซต์นี้อาจประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ ลูกค้าและ/หรือผู้เข้าชมควรตรวจสอบแถลงการณ์นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นเหล่านี้เพื่อเข้าใจนโยบายของพวกเขา ลูกค้าและผู้เข้าชมผู้ซึ่งเข้าถึงไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นส่วนตัวและเป็นความลับ
 

นโยบายคุกกี้ (Cookie)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookie) เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณา เพื่อจัดหาลักษณะสื่อสังคมและเพื่อวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมของเรา อีกทั้งเรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรากับหุ้นส่วนของเราด้านสื่อสังคม หุ้นส่วนของเราด้านการโฆษณา และหุ้นส่วนของเราด้านการวิเคราะห์ผู้ที่อาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลอื่นที่คุณได้ให้ไว้แก่พวกเขาหรือที่พวกเขาได้รวบรวมไว้จากการใช้งานของคุณในบริการของพวกเขา คุณให้ความยินยอมแก่คุกกี้ของเราหากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป
 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie) ของเรา

  1. คุกกี้ (Cookie) เป็นไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กที่อาจถูกใช้งานโดยเว็บไซต์เพื่อทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. กฎหมายกำหนดให้เราสามารถเก็บบันทึกคุกกี้ (Cookie) ไว้บนอุปกรณ์ของคุณได้หากพวกมันจำเป็นอย่างแท้จริงสำหรับการทำงานของไซต์นี้ สำหรับคุกกี้ (Cookie) ประเภทอื่นทั้งหมด เราจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากคุณ
  3. ไซต์นี้ใช้ประเภทของคุกกี้ (Cookie) ที่แตกต่างกัน คุกกี้ (Cookie) บางประเภทถูกวางไว้โดยการให้บริการของบุคคลภายนอกที่ปรากฏบนหน้าของเรา
  4. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนของเรา วิธีที่คุณสามารถติดต่อเราและวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในได้ที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ความยินยอมของคุณใช้กับโดเมนนี้เท่านั้น: syngenta.co.th

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top