matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

เพลนั่มป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

เพลนั่ม

เพลนั่ม เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่ม 9B ชื่อสามัญ : ไพมีโทรซีน ( Pymetrozine)


ใช้ป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 3 พลังล๊อค ห้ามกิน ห้ามเกาะและห้ามวางไข่

กลุ่มสารเคมี :
กลุ่ม 9B สารกำจัดแมลง

ชื่อสามัญ :
ไพมีโทรซีน ( Pymetrozine)

ชื่อการค้า :
เพลนั่ม

เพลนั่ม สูตรปราบเพลี้ย 3 พลังล็อค คือ ล็อคปาก ล็อคขา และล็อคไม่ให้วางไข่ ดังนั้น เพลนั่มจึงกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างครบวงจร ทั้งหยุดการวางไข่ กำจัดตัวอ่อน ตัวแก่ กำจัดเพลี้ยดื้อยาอย่างเด็ดขาด และลดปัญหาการเกิดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคจู๋ในนาข้าว


การออกฤทธิ์ของเพลนั่ม

ล็อคปาก : เพลนั่ม ทำให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหยุดดูดน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวภายใน 1-2 ชั่วโมง ป้องกันผลผลิต และลดปัญหาการเกิดโรคจู๋ (เชื้อไวรัส)

ล็อคขา : เพลนั่ม เพลนั่มทำลายขาหลังของเพลี้ยกระโดด ทำให้ไม่สามารถเกาะต้นข้าวได้ จึงไม่สามารถทำลายข้าวได้

ล็อคการวางไข่ : เพลนั่ม ทำให้เพลี้ยกระโดดหยุดการวางไข่ ไม่สามารถขยายพันธุ์ ลดการระบาดของเพลี้ยได้อย่างเด็ดขาด


ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว


วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว มากกว่า 10 ตัวต่อ 10 ต้น (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน หรือ 60 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุเกิน 40 วัน)


*สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอาจก่อให้เกิดอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้อง โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลก

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top