facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
เพลี้ยกระโดดท้องขาว ศัตรูข้าวโพดตัวใหม่

อัพเดทเมื่อ : 2021-02-23 06:26:07

เพลี้ยกระโดดท้องขาว ศัตรูข้าวโพดตัวใหม่

โดยเพลี้ยกระโดดท้องขาวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและกาบใบ ทำให้ต้นข้าวโพดชะงักการเจริญเติบโต หากระบาดรุนแรงทำให้เกิดอาการใบไหม้ นอกจากนี้ยังขับถ่ายมูลหวาน ลงบนต้นพืชเป็นสาเหตุทำให้เกิดราดำ

  เพลี้ยกระโดดท้องขาว ศัตรูข้าวโพดตัวใหม่ 

  

 

ตัวเต็มวัย มีสีน้ำตาลอ่อน ปีกค่อนข้างใส เพศเมียจะมีลักษณะของไข หรือขี้ผึ้งสีขาวเคลือบอยู่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “เพลี้ยกระโดดท้องขาว” (White-Bellied Planthopper)

วงจรชีวิต

เพศเมียใช้อวัยวะวางไข่ แทงทะลุเนื้อเยื่อพืชเพื่อวางไข่ บริเวณเส้นกลางใบและกาบใบ จากนั้น เพศเมียจะทำการขับสารที่มีลักษณะคล้ายไขขี้ผึ้งสีขาวปกคลุมไข่ เพื่อป้องกันอันตราย

ลักษณะการทำลาย

1. ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและกาบใบ

2. ใบข้าวโพดไหม้ และทำให้เกิดราดำ จากการขับมูลหวาน พืชสังเคราะห์แสงได้ลดน้อยลง

3. ทำให้ผลผลิตข้าวโพดลดลงถึง 52.2% ฝักข้าวโพดลีบเล็ก เมล็ดมีน้ำหนักน้อย เปราะและแตกหัก         ได้ง่ายเมื่อนำไปเข้าเครื่องกะเทาะเมล็ด

การป้องกันและกำจัด 

หากพบปุยสีขาวคล้ายขึ้ผึ้งเกาะอยู่บริเวณเส้นกลางใบหรือกาบใบ แสดงว่าเริ่มมีการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดท้องขาว หากพบการระบาดรุนแรงให้เลือกใช้สารกำจัดแมลงดังนี้

เพลนั่มสูตรปราบเพลี้ย 3 พลังล็อค ห้ามกิน ห้ามเกาะ ห้ามวางไข่ เพลี้ยร่วงเร็ว 

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top