ศูนย์รวมข้อมูลพาราควอตให้ข้อเท็จจริง | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ศูนย์รวมข้อมูลพาราควอตให้ข้อเท็จจริง

พาราควอตเป็นสารกำจัดวัชพืชแบบครอบจักรวาล และไม่เลือกทำลาย พาราควอตจัดอยู่ในกลุ่มสารกำจัดวัชพืชพวกไบไพริไดเลียม (Bipyridylium) เกลือพาราควอตบริสุทธิ์มีสีขาว และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีสีเหลือง

  • ข้อมูลพาราควอต
  • ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี