facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
บุคลากรซินเจนทา

บุคลากรซินเจนทา

ซินเจนทารู้ดีว่าความทุ่มเทของพนักงานแต่ละคนมีส่วนช่วยบรรลุความท้าทายเรื่องความมั่นคงทา งอาหารของโลกได้ พนักงานกว่า 27,000 คน ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก รวมถึงพนักงานราว 5,000 คน ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถพูดได้อย่างภูมิใจว่า “งานของเราเปลี่ยนแปลงโลก”

พนักงานของเราทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานเป็นเลิศแก่องค์กร เราจึงใส่ใจในการพัฒนาบุคลากร เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางใหม่ ๆ เสริมสร้างความเป็นผู้นำ และสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของพนักงานในองค์กร

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top