matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
บุคลากรซินเจนทา

บุคลากรซินเจนทา

ซินเจนทารู้ดีว่าความทุ่มเทของพนักงานแต่ละคนมีส่วนช่วยบรรลุความท้าทายเรื่องความมั่นคงทา งอาหารของโลกได้ พนักงานกว่า 27,000 คน ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก รวมถึงพนักงานราว 5,000 คน ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถพูดได้อย่างภูมิใจว่า “งานของเราเปลี่ยนแปลงโลก”

พนักงานของเราทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานเป็นเลิศแก่องค์กร เราจึงใส่ใจในการพัฒนาบุคลากร เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางใหม่ ๆ เสริมสร้างความเป็นผู้นำ และสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของพนักงานในองค์กร

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2019 ซินเจนทาประเทศไทย

Top