facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท

ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท

ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท เป็นเหยื่อสำเร็จรูป ใช้กำจัดมดในบ้านเรือน สถานที่ทำการค้าหรือสถานที่ทั่วไป ไม่มีสี และไม่มีกลิ่น สามารถใช้กำจัดมดได้หลายสายพันธุ์ สามารถคงฤทธิ์ในการดึงดูดมดได้มากกว่า 2 สัปดาห์

ดูเพิ่มเติม
ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท

รายละเอียดสินค้า

ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท

ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท เป็นเหยื่อสำเร็จรูป ใช้กำจัดมดในบ้านเรือน สถานที่ทำการค้าหรือสถานที่ทั่วไป
ไม่มีสี และไม่มีกลิ่น  สามารถใช้กำจัดมดได้หลายสายพันธุ์ สามารถคงฤทธิ์ในการดึงดูดมดได้มากกว่า 2 สัปดาห์ มดงานที่รับเจลเข้าไปจะกลับไปที่รังและส่งต่อสารดังกล่าวให้กับมดตัวอื่น ทาให้สามารถกำจัดมดได้ทั้งอาณาจักร รวมถึงมดราชินี 

สารออกฤทธิ์
ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)

ชื่อการค้า
ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท

อัตราการใช้
ป้ายหรือหยอด ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท ปริมาณ 1 กรัม (3 หยด) ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ในบริเวณที่มีมดรบกวน บริเวณทางผ่านเข้าออกของมด บริเวณที่มีมดหลบซ่อนหรือชอบอาศัยอยู่
 

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top