facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ร่วมกันสร้างอนาคตทางการเกษตรไปกับเรา

ร่วมกันสร้างอนาคตทางการเกษตรไปกับเรา

ร่วมงานกับซินเจนทาและร่วมกันสร้างทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมการเกษตร ไม่ว่าคุณจะดำรงตำแหน่งใดในองค์กร คุณจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกคนในโลก รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมงานกับเราในทุกสายวิชาชีพ ในทีมที่มีความหลากหลายทั้งในประเทศและทั่วโลกซึ่งสนับสนุนการเติบโตในทุกภาคส่วน เรามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและวิธีการทำงานที่จะเอื้อให้พนักงานแต่ละคนได้แสดงบทบาทของตนเองในการร่วมกันสร้างสิ่งที่เราเป็น รวมถึงผลกระทบจากสิ่งที่เราทำ เมื่อคุณได้เข้ามาร่วมงานกับเรา คุณจะได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณได้เติบโตและประสบความสำเร็จ รวมถึงได้แสดงศักยภาพของคุณอย่างแท้จริง

ร่วมงานกับเรา

บริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งมีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ และ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต


ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top