facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
นวัตกรรมและการจัดการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

นวัตกรรมและการจัดการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

ซินเจนทามีโครงการพัฒนาและวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน โดยทีมงานซินเจนทาแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือการจัดการการเพาะปลูกผสมผสานแบบครบวงจรแก่เกษตรกรเพื่อตอบสนองทุกความท้าทายและทุกความต้องการของพวกเขา

ปัจจุบันซินเจนทามีพนักงานในฝ่ายพัฒนาและวิจัยกว่า 5,000 คน ในสถานีวิจัยและสถานีทดลองโครงการวิจัยกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ซินเจนทามุ่งเน้นการจัดการเกษตรกรรมแบบผสมผสานในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด อาทิ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย มันสัมปะหลัง ยางพารา ผัก และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างโครงการที่เห็นผลสำเร็จชัดเจนในซินเจนทาประเทศไทยก็คือ “โครงการโกรมอร์” หรือการจัดการข้าวแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกษตรกรมีความชำนาญในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของซินเจนทา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทั้งปริมาณ ช่วงเวลา และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งโครงการโกรมอร์ดังกล่าวมีการปฏิบัติในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเกษตรกรที่ปฏิบัติตามวิธีโกรมอร์สามารถเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้สูงมากกว่า 10 – 30 เปอร์เซนต์ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top