facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
นวัตกรรมและการจัดการ

นวัตกรรมและการจัดการ

ซินเจนทามีโครงการพัฒนาและวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน โดยทีมงานซินเจนทาแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือการจัดการการเพาะปลูกผสมผสานแบบครบวงจรแก่เกษตรกรเพื่อตอบสนองทุกความท้าทายและทุกความต้องการของพวกเขา

ปัจจุบันซินเจนทามีพนักงานในฝ่ายพัฒนาและวิจัยกว่า 5,000 คน ในสถานีวิจัยและสถานีทดลองโครงการวิจัยกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ซินเจนทามุ่งเน้นการจัดการเกษตรกรรมแบบผสมผสานในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด อาทิ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย มันสัมปะหลัง ยางพารา ผัก และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างโครงการที่เห็นผลสำเร็จชัดเจนในซินเจนทาประเทศไทยก็คือ “โครงการโกรมอร์” หรือการจัดการข้าวแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกษตรกรมีความชำนาญในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของซินเจนทา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทั้งปริมาณ ช่วงเวลา และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งโครงการโกรมอร์ดังกล่าวมีการปฏิบัติในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเกษตรกรที่ปฏิบัติตามวิธีโกรมอร์สามารถเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้สูงมากกว่า 10 – 30 เปอร์เซนต์

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top