facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

คู่มือการจัดการซากบรรจุภันฑ์ที่ต้องปฏิบัติ

การจัดการซากบรรจุภันฑ์ต้องปฏิบัติกฏหมาย ข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรซากบรรจุภันฑ์อย่างเคร่งครัด ล้างน้ำ3ครั้งแล้วเจาะทำลายรซากบรรจุภันฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงผู้อื่นนำกลับไปใช้ใหม่

คู่มือการจัดการซากบรรจุภันฑ์ที่ต้องปฏิบัติ คู่มือการจัดการซากบรรจุภันฑ์ที่ต้องปฏิบัติ

ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลกที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top