facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

ถามมา ตอบไป การใช้พาราควอตที่ถูกต้อง

หลังจาการใช้พาราควอตมากกว่า 50ปี ทั่วโลก พาราควอตไม่เคยทำให้คนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ เมื่อใช้ตามคำแนะนำในฉลาก พาราควอตที่ผสมน้ำจนเจือจาง และใช้ในการฉีดพ่นตามคำแนะนำในฉลาก จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ฉีด

ถามมา ตอบไป การใช้พาราควอตที่ถูกต้อง ถามมา ตอบไป การใช้พาราควอตที่ถูกต้อง

ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลกที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top