matomo pixcel

กรัมม็อกโซน สูตรเข้มข้นกำจัดได้อย่างรวดเร็วเห็นผลไว

กรัมม็อกโซน

กรัมม็อกโซน ประกอบด้วยสาร พาราควอต เป็น สารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบสัมผัส ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ทั้งใบแคบ และใบกว้าง ในอ้อย ข้าวโพด ยางพาราและปาล์มน้ำมัน


กลุ่มสารเคมี : กลุ่ม D สารกำจัดวัชพืช

ชื่อสามัญ : พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)

ชื่อการค้า : กรัมม็อกโซน

จุดเด่น
กรัมม็อกโซน สูตรเข้มข้น ที่เกษตรกรมั่นใจ มาหลายช่วงอายุคน แนะนำกันมารุ่นต่อรุ่น กำจัดได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลไว ระยะปลอดฝนสั้น กำจัดเฉพาะส่วนที่มีสีเขียวของวัชพืช ไม่มีผลเสียต่อผลผลิต ไม่มีฤทธิ์ตกค้างในดิน ปลอดภัยต่อราก ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน

ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลก

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2019 ซินเจนทาประเทศไทย

Top