matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

โฟลิโอดูอัลโกลด์ปกป้องใบพืชก่อนการเข้าทำลายเชื้อดูดซึมเร็ว

โฟลิโอ โกลด์

โฟลิโอ โกลด์ (คลอโรทาโลนิล 40% + เมทาแลกซิล-เอ็ม 4%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืช ชนิดดูดซึมและเคลือบบนผิว ออกฤทธิ์ป้องกันราน้ำค้างในพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชตระกูลแตงที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pseudoperonospora cubensis และ โรคใบไหม้ในมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากเชื้อ Phytopthora infestant ได้ผลดีเมื่อพ่นป้องกันก่อนเกิดโรค และสามารถพ่นซ้ำได้หากพบการระบาดทุกๆ 5-7 วัน


กลุ่มสารเคมี : กลุ่ม M5+4 สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ : คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) + เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl-M)

ชื่อการค้า : โฟลิโอ โกลด์ 440 เอสซี

จุดเด่น
โฟลิโอ โกลด์ ออกฤทธิ์ปกป้องใบพืชก่อนการเข้าทำลายของเชื้อ ระยะปลอดฝนที่สั้น ดูดซึมเร็วกว่าในสารกลุ่มเดียวกัน ปกป้อพืชได้ยาวนสน 10-14 วัน ทำให้ใบเขียวใส สมบูรณ์ ส่งเสริมการสร้างอาหารจากใบมีประสิทธิภาพ เพื่อผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลก

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top