matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

ดูอัลโกลด์ออกฤทธิ์เคลือบผิวดินกำจัดวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูอัลโกลด์

ดูอัลโกลด์ ประกอบด้วยสาร เอส-เมโทลาคลอร์ สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ออกฤทธิ์คุมวัชพืชก่อนงอก ทั้งใบแคบและใบกว้าง ใช้ฉีดพ่นหลังจากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ข้าวโพดหวานและมันสำปะหลัง


กลุ่มสารเคมี : กลุ่ม K3 สารกำจัดวัชพืช

ชื่อสามัญ : เอส-เมโทลาคลอร์ (S-metolachlor)

ชื่อการค้า : ดูอัล โกล์ด

จุดเด่น
ดูอัลโกลด์ ออกฤทธิ์เคลือบผิวดิน เมื่อวัชพืชงอกมาสัมผัส จะดูดซึมเข้าทางยอดอ่อน ทำให้รากและต้นพืชไม่เติบโต และไม่สามารถโผล่พ้นดินได้ และ วัชพืชตายในที่สุด ดูอัลโกลด์ อัตราใช้น้อย กำจัดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนาน ไม่มีผลกระทบกับพืชประธาน ไม่เหลืองไม่งันหรืออาน ใช้ได้ทั้งอ้อยปลูกใหม่หรืออ้อยตอ

ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลก

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top