facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ไดออฟ ไดออฟ

ไดออฟ

ไดออฟ ปลอดราน้ำค้าง ง่ายๆ ในขวดเดียว

ดูเพิ่มเติม
ไดออฟ

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น ไดออฟ

ใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง (downy mildew) ในแตงร้าน ที่มีสาเหตุ
จากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis 

ชื่อสามัญ:

ไดเมโทมอร์ฟ

กลุ่มสารเคมี:

Cinnamic acid amide [กลุ่ม 40]

รายละเอียดฉลาก

สำหรับพืช

แตงร้าน

อัตราส่วน

ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค
พ่นซ้ำทุก 7 วัน

ศัตรูพืช

ใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง (downy mildew) ในแตงร้าน ที่มีสาเหตุ
จากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis

ความปลอดภัย

วิธีเก็บรักษา : 
ต้องเก็บ ไดออฟ ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน :
ไดออฟ เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ :

1.       ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร

2.       ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และ ควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก ต้อง ล้างมือและล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ำ สระผม ปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้วล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวม เอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุ โดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย

3.       ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า

4.       การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความ ต้านทานของเชื้อสาเหตุโรคพืช

5.       เป็นพิษต่อปลาต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ

6.     ห้ามเก็บเกี่ยวแตงร้าน ภายใน 7 วัน หลังจากพ่นสารครั้งสุดท้าย

อาการเกิดพิษ : ยังไม่มีรายงานอาการเป็นพิษที่เกิดกับคน

 

การแก้พิษเบื้องต้น :

1.       ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเท สะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์

2.       ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์

3.       ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที

4.       ถ้าเข้าปากให้รีบบ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน ห้าม ทำให้อาเจียน และ ห้าม ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก

คำแนะนำสำหรับแพทย์ :

1.       รักษาตามอาการ

2.       หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ล้างท้องแล้วตามด้วย activaed charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

ฉลากเสริม

จำหน่ายที่

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

  • ใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง (Downy midew) ในพืชผักต่าง 
  • ออกฤทธิ์ทำให้ผนังเซลล์สลายตัว ทำให้เชื้อราตาย 
  • ออกฤทธิ์ได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยเฉพาะระยะการสร้างสปอร์
  • ไม่มีการดื้อยาข้ามกลุ่มสารเคมี
  • คุ้มครองพืชได้นาน โดยการออฤทธิ์ทั้งในด้าน การป้องกัน การรักษา และยับยั้งการสร้างสปอร์ของเชื้อรา 
  • มีคุณสมบัติทนฝน
  • อันตรายน้อยต่อสัตว์เลือดอุ่นและสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top